2-tact over 2-Tact

Met Amersfoort als thuisbasis bestrijkt 2-Tact uiteenlopende sectoren met gevarieerde dienstverlening. De eigen adviseurs doen waar nodig een beroep op een netwerk van gespecialiseerde professionals die thuis zijn in de werkwijze en cultuur van 2-Tact. De huisvesting –een voormalig bankfiliaal op de nominatie voor herbestemming- weerspiegelt de bedrijfscultuur even treffend als de veelheid van maatschappelijk betrokken nevenactiviteiten. We zijn thuis in alle organisaties die open staan voor verandering en verbetering, maar vanzelfsprekend hebben ook wij onze specifieke expertises. Ervaring is in het bijzonder opgedaan in technisch georiënteerde organisaties, uitvoeringsinstanties en overheden op alle bestuurlijke niveaus, zorginstellingen en zakelijke en financiële dienstverlening.

Onder mensen vindt u informatie over de mensen en de instelling waar 2-Tact mee samenwerkt.

Recente opdrachtgevers geeft inzicht in de klanten waar wij voor werken.

De Inspiratie pagina geeft een overzicht van onze bronnen van inspiratie.