Author Archives: Hans Kieft

About Hans Kieft

Coach, Adviseur & Change facilitator
 1. TU Delft – Revitaliseren CRE-Projecten

  Leave a Comment

  Al een aantal jaar wordt de campus van de TU Delft opgeknapt. Faculteitsgebouwen worden gerenoveerd, of totaal vernieuwd, waarna er ruimte ontstaat voor een nieuw gebouw. Dit gebeurd om het niveau van onderzoek en onderwijs in de toekomst te kunnen garanderen. Nieuwe tijden stellen immers nieuwe eisen aan gebouwen. De afdeling Projecten van de dienst Campus and Real Estate, realiseert deze renoveer-, nieuwbouw- en verhuis bewegingen. 2-Tact adviseurs ondersteunen deze dienst al sinds medio 2006. Nu is ons gevraagd om het ontwikkelproces waar de afdeling projecten zich in bevindt op het gebied van persoonlijke- en teamontwikkeling mee vorm te geven en de uitvoering te faciliteren. Dit betekent dat wij dit jaar intervisie bijeenkomsten met de medewerkers- en teambijeenkomsten faciliteren. Waar gewenst coachen wij individuele medewerkers.  Deze opdracht loopt tot eind 2020.

 2. KLM L&D: Bagage Services – samenwerk dagen

  Leave a Comment

  De KLM is sinds 2017 bezig met het versterken van de organisatie door te investeren in de samenwerking in de teams in de gehele KLM organisatie. Vanuit de kennis en ervaring die 2-Tact heeft van de Bagage Services organisatie zijn wij jaarlijks betrokken bij de opzet, ontwikkeling en de begeleiding van deze team- of samenwerkdagen. Recent hebben wij weer de vraag gehad om samen met De Federatie de samenwerkdagen voor 2020 in overleg met medewerkers van Bagage Services op te zetten en gezamenlijk de uitvoering te begeleiden. Elk bagage team krijgt dit jaar in ieder geval 1 of 2 teamdagen waarin de volgende onderwerpen worden besproken: samenwerken met ketenpartners, de rolverdeling binnen de teams, het gebruik van de tilhulp. Tevens worden specifieke lastige onderwerpen in de vorm van ‘terugspeel theater’ met behulp van 2 acteurs op een originele en leerzame wijze besproken. In totaal worden er ruim 50 teams zo getraind. De samenwerkdagen worden dit jaar voor het eerst in het MBO Airport college gehouden.

 3. Implementatie PMC bij Regieorgaan-SIA in de 2e fase

  Leave a Comment

  Na de succesvolle eerste fase van de implementatie van ProjectMatig Creëren bij SIA, hebben wij nu opdracht gekregen voor de tweede fase. Waar in de eerste fase het accent vooral op kennis en minder op gedrag lag (60 – 40) gaan we in de tweede fase ons vooral focussen op de toepassing van PMC in de praktijk, het gedrag. We richten ons hierbij zowel op de projectteam en projectleiders als op de opdrachtgevers.

  Uiteraard blijft kennis overdracht een belangrijke onderdeel, er stromen bij SIA bijvoorbeeld nog steeds veel nieuwe mensen in (groei organisatie), die allemaal getraind gaan worden in het werken met PMC. Tijdens deze implementatie werken we met een hecht projectteam, dat PMC zelf toepast en vanuit deze ervaring als coach de overige projectleiders en projectteams begeleid. Deze 2e fase van de implementatie van PMC is gepland voor de zomer van 2020 gereed te zijn.

 4. Teamontwikkeling MT RWS GPO-TTM

  Leave a Comment

  De Afdeling Techniek en Technisch Management (TTM) is een belangrijke schakel in het bewaken van de kwaliteit bij de opzet en uitvoering van grote projecten en onderhoud binnen Rijkswaterstaat. De afdeling ziet de vraag naar kennis toenemen doordat de rol van de afdeling gezien het toenemende belang van de technische kwaliteit groter. Deze inhoudelijke verandering (o.a. meer integralere advisering) vraagt ook om een andere manier van aansturing van de afdeling en een andere manier van moet elkaar omgaan. Aan 2-Tact is de vraag gesteld om deze ontwikkeling, waar 1,5 jaar de tijd voor is genomen te begeleiden. Dit ontwikkelproces loopt van september 2019 tot medio eind 2020.

 5. Leerdoelen training Procesbegeleiding

  Leave a Comment

  Wat de deelnemers hebben geleerd

  Recent hebben wij weer onze 2-Tact (voorjaarstraining) Proces Begeleiding afgerond. Tien deelnemers hebben 4 dagen lang (verspreid over 2 blokken) in een inspirerende omgeving elkaar geholpen, uitgedaagd en vooral veel geoefend en geleerd.

  Op de foto is te zien wat zij op de training hebben geleerd en ervaren, bijvoorbeeld: ‘omgaan met weerstanden’, ‘help mijn sessie ontploft, wat te doen’, ‘oefenen met werkvormen’, ‘wat is mijn rol?’, ‘proces versus inhoud’. Klik op de foto om alle leerdoelen te zien.

  In het najaar geven wij deze training overigens weer. Mocht je geïnteresseerd zijn na het zien van deze leerdoelen, geef je op of neem contact met ons op.

   

 6. TU Delft – CRE bekent kleur

  Leave a Comment

  De dienst FMVG (Facility Management en Vastgoed) heeft een nieuwe naam gekregen: CRE (Campus and Real Estate) is de voormalige afdeling. Het FM deel is bij een andere dienst onder gebracht, zodat CRE zich volledig kan richten op het ontwikkelen van de TU Campus in Delft. Wij hebben reeds een lange relatie met FMVG die in 2006 is gestart.De afdeling projecten binnen CRE is verantwoordelijk voor de realisatie van de ver- en nieuwbouw en de bijbehorende verhuis- en inrichting activiteiten. Door de veelheid aan projecten is de afdeling projecten opgedeeld in een aantal team: Bouw, Installatie techniek, Verhuizen & inrichten en Projectondersteuning. Wij hebben de opdracht gekregen om met behulp van Insights Discovery een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van de nieuwe teams. In het programma dat wij met een selectie groep medewerkers van de afdeling hebben ontwikkeld, is zowel aandacht voor de samenwerking & cultuurontwikkeling als werkinhoudelijke vraagstukken. Dit programma loopt van april tot eind 2019.

 7. Nieuwe Trainingen Procesbegeleiding

  Leave a Comment

  Procesbegeleiding wordt steeds belangrijker en de vraag naar kwalitatief goede procesbegeleiders neemt de komende tijd alleen maar toe. Neem bijvoorbeeld de invoering van de omgevingswet. Een grootse operatie, waarvan de intenties duidelijk, maar de concrete oplossingen (nog) niet duidelijk zijn. Dat betekent dat alle gemeentes, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en ministerie samen moeten onderzoeken hoe zij gezamenlijk en individueel vorm en inhoud aan de omgevingswet gaan geven. Een proces van bedenken, doen, analyseren/evalueren, leren, bijstellen/bedenken en weer doen……etc. Een proces waarin procesbegeleiders onmisbaar zijn.

  Algemeen kan worden gesteld dat, samenwerken noodzakelijker is, dan het ooit is geweest; Helaas ook ingewikkelder dan ooit. Reden: mensen weten meer, belangentegenstellingen zijn groter en scherper geworden (ga ik nu voor mijn afdelingsbelang of voor het algemene belang?). Discussies worden daardoor ingewikkelder. Wederom spelen procesbegeleiders een onmisbare rol in deze processen.

  Om die redenen hebben wij vanuit 2-Tact, de training procesbegeleiding ontwikkeld . Op de volgende pagina is meer informatie en het inschrijvingsformulier te vinden: https://www.2-tact.nl/wat-we-doen/training-procesbegeleiding/

 8. Duurzaamheidswerkplaats, hergebruiken van “denkafval”

  Leave a Comment

  Een klantbijeenkomst, die ons inspiratie gaf om door te gaan.

  We schrijven 11 december 2014, als we de kaarten op de foto uitdelen op onze klantendag. De bezorgdheid over het behoud van onze planeet ervaren we als urgent. We realiseren ons dat het om meer gaat dan vlees minderen en stoppen met vliegen. We willen een bijdrage leveren vanuit ons vak, organisatieontwikkeling. De ideeën die we op dat gebied hebben uitgewerkt wilden we toetsen in de praktijk;  maar waar begin je dan?

  Bij de mensen/klanten waarmee je samenwerkt. Zo divers als die zijn, zo divers was ook de groep op deze dag. Vanuit verschillende sectoren is toen nagedacht over duurzaam organiseren en ondernemen vanuit een door 2-Tact ontwikkeld denkmodel. De openingsvraag was:
  Onderzoek wat er in jouw organisatie aan “afval” ontstaat en ga hierover in gesprek.
  Wat gooi je aan waarde weg? Wat zijn de effecten? 

  We zijn nu vier jaar verder. Het model is uitgewerkt tot een boekje over “Transformatief leiderschap” en een boekje “Procesbegeleiding”, gericht op transformatieprocessen.

  Eén van de opbrengsten van deze dag was dat “recyclen” van gedachtengoed onlosmakelijk verbonden is met de circulaire economie. We benoemen het alleen zelden. En ja, recyclen van gedachtengoed is natuurlijk niets anders dan een belangrijke randvoorwaarde voor een mens om te leren en voor een organisatie om te innoveren. Iedere kunstenaar en wetenschapper weet, je staat op de schouders van collega’s in het verleden; zij kennen hun klassiekers.
  Doen ze dat niet, dan staan ze stil. Het bijzondere hieraan is, dat je actief stil moet gaan staan om je dit te realiseren. Dus stil gaan staan om te voorkomen dat je stil komt te staan. Dit leverde herkenning op bij de deelnemers. Iedereen realiseerde zich dat stilstaan en reflecteren in deze tijd ingewikkeld is. Waarom? Waarschijnlijk omdat het vanuit onze onrust, onze ‘drive’ om te presteren en onze angst om iets te missen als onnatuurlijk aanvoelt.

  Ook gedurende de klanten-dag ontstond steeds meer bewustzijn over “denkafval”. Hoe vaak wordt in organisaties daadwerkelijk gebruik gemaakt van de “implementatiehistorie”. Vaak staat het keurig in de boeken over verander-, of projectmanagement, maar de praktijk blijkt weerbarstig. Ons het model helpt, om dit proces van hergebruik aan te gaan en te bewaken. Het biedt een logische fasering en gelaagdheid om te komen tot duurzame innovatie.

   

 9. Regieorgaan-SIA kiest voor 2-Tact

  Leave a Comment

  Het Regieorgaan-SIA is in de laatste jaren fors gegroeid. Deze groei zal zich de komende jaren doorzetten: van ongeveer 15 medewerkers in 2016 naar ruim 50 in 2020. Dit heeft uiteraard consequenties voor de wijze waarop SIA georganiseerd is en voor de wijze hoe er wordt samengewerkt. Vanuit de sterke wens om, ook met meer medewerkers nog steeds resultaatgericht, eenduidig en overzichtelijk samen te werken, heeft het MT van SIA ervoor gekozen om Projectmatig Creëren te gaan implementeren. Via een aanbesteding is deze opdracht aan ons gegund. Onze kennis van Projectmatig Creëren aangevuld met de kennis en ervaring die wij met organisatie transformaties hebben en ons model voor transformatie maakt dat SIA, 2-Tact de meest geschikte partij vindt voor het begeleiden van deze implementatie.

  Uiteraard zijn wij blij en vereerd met de keuze van SIA voor 2-Tact. We starten binnen kort de implementatie met het organiseren van een project startup (PSU) bijeenkomst, waarin we gezamenlijk gaan bepalen wat er moet gaan gebeuren, waarom dit moet gebeuren en hoe we dit voor elkaar gaan krijgen. Wordt vervolgd!

 10. Omgevingswet: transitie of transformatie of…..?

  Leave a Comment

  Het kantoor van een bevriende relatie is gelegen in een jaren ‘30 winkelstraat. Zo’n straat waar de bekende winkelketens zich hebben gevestigd naast kleine lokale middenstanders. Een straat waar nooit iets gebeurt, zo lijkt het. Echter, sinds een week of zes worden er voor de deur van dit kantoor fietsen gestald. Niets mis mee natuurlijk, ware het niet dat deze fietsen erg roestig zijn en lekke banden hebben. Bijzonder is verder dat ze op slot staan en dat hun aantal toeneemt. Bij de buren, een supermarkt, is precies hetzelfde aan de hand. Om erachter te komen wat hieraan te doen is, heeft het kantoor de wijkagent benaderd. Deze gaf het volgende antwoord:

  “Geachte heer/mevrouw…….,
  Bedankt voor uw melding.  Wij hebben uw melding beoordeeld en vastgesteld dat deze het beste kan worden behandeld door de gemeente. Uw melding valt in dit geval niet onder de politietaak. De gemeente is namelijk verantwoordelijk voor het ophalen van eventuele aangetroffen fietsen, of eventuele fietswrakken. U kunt contact opnemen met de gemeente via telnr. ……. . De politie waardeert uw oplettendheid.
  Met vriendelijke groet,”

   Van de gemeente kreeg men, na een tijdje in een digitale wachtrij te hebben gestaan, te horen dat de gemeente er niets aan kan doen: “Want wij zijn geen eigenaar van deze fietsen”, einde bericht.
  Navraag bij de supermarkt leverde een vergelijkbaar antwoord op, aangevuld met de informatie dat ergens op de website van de gemeente een ingewikkeld formulier te vinden is waar je door het invullen van een zeer uitgebreide vragenlijst (o.a. “wat is de waarde van de fiets”) een melding kunt doen. De supermarkt-medewerkster heeft dit een tijd geleden gedaan en tot op de dag van vandaag nog niets vernomen, alle fietsen staan er nog.
  Wat heeft dit met de omgevingswet te maken?  Dit voorbeeld illustreert precies het verschil tussen transitie en transformatie.

   

  Wat is het verschil tussen transitie en transformatie?

  In het kader van de invoering van de omgevingswet wordt over deze beide begrippen gesproken.  Er is dus een verschil in betekenis. Maar dat verschil is ingewikkeld, een zoektocht op internet levert op dat beide begrippen gaan over veranderen, een overgang.
  Op de website: de thesaurus zorg en welzijn wordt een duidelijker verschil gemaakt:

  “Transitie: Veranderingsproces bij de decentralisaties waarbij vooral de structuur van het bestaande stelsel verandert, zoals de wet- en regelgeving en de financiële verhoudingen.”

  “Transformatie: Veranderingsproces bij de decentralisaties waarbij het vooral gaat om een inhoudelijke vernieuwing binnen het nieuwe stelsel, namelijk een andere cultuur en andere werkwijzen tussen burgers, beroepskrachten, instellingen en gemeenten.”

  En daar komt het bovenstaande fietsen-voorbeeld weer in beeld. De regels zijn wellicht duidelijk (transitie geslaagd), de toepassing, werkwijze, de cultuur en houding (de transformatie) zijn nog niet voldoende mee-ontwikkeld. En uiteindelijk bepaalt dit het succes van een verandering.

   

  Betekenis voor de implementatie van de omgevingswet

  De implementatie van de omgevingswet is op een aantal punten heel duidelijk. De regels worden aangepast:

  • Van 26 wetten naar 1 (één);
  • Van 4700 artikelen naar 349;
  • Van 120 AMvB’s (Algemene Maatregelen van Bestuur) naar 4;
  • Van 120 ministeriële regelingen naar 10.

  Dit onderdeel van de implementatie, het transitie deel gaat waarschijnlijk wel lukken. Want, zoals bij veel transities gaat het hier om een veelal ‘papieren’ transitie. Daarnaast wordt ook gesproken over een majeure cultuurverandering, de transformatie:

  • Samenwerken (Integraal i.p.v. sectoraal werken);
  • Faciliterend houding, co-creatie (Meer interactie met de burgers);
  • Vertrouwen, meedenken, mogelijk maken (van ‘Nee, tenzij’ naar ‘Ja, mits’);
  • Meer ketensamenwerking met andere overheden;
  • Flexibiliteit, maatwerk (Meer afwegingsruimte).

  In het fietsen-voorbeeld wordt niet met de hierboven beschreven houding gewerkt. En daar zit precies het probleem en de uitdaging. Elke grote verandering of ontwikkeling is pas geslaagd als beide facetten: de transitie en de transformatie zijn geslaagd. De praktijk wijst helaas uit dat de meeste energie in de transitie gaat zitten. Deze is namelijk (hoe ingewikkeld ook) duidelijk. De transitie gaat over regels, wetten en systemen, daar kan een project- programma- of implementatie-manager die verantwoordelijk is voor de invoering van de omgevingswet zich in vastbijten. De transformatie is echter ingewikkeld en weerbarstig, omdat deze over houding en gedrag van mensen gaat. Daarnaast ontstijgt de transformatie het verantwoordelijkheidsgebied van deze manager. De transformatie of de cultuurverandering is in het geval van de omgevingswet enorm en zal uiteindelijk ook het succes van de invoering van de omgevingswet bepalen.

   

  Ons advies

  Besturen, leiding, directies, etc. zijn verantwoordelijk voor de transformatie, de cultuurverandering! Zij zullen op dit punt hun verantwoordelijkheid moeten nemen door onder andere het juiste gedrag laten zien en te belonen. Belangrijk is ook dat zij erop toezien dat de gekozen implementatie-aanpak er één is die beide aspecten, de transitie en de transformatie beslaat. Die verantwoordelijkheid kan wel bij de project- programma- of implementatie-manager worden gelegd.

  Het implementatietraject moet de nieuwe cultuur uitstralen en uitdragen. Als een onderdeel van een transformatie bijvoorbeeld vertrouwen is, dan zal de implementatie vanuit vertrouwen ingezet moeten worden. De “proof of the pudding” is immers “still in the eating”.

  Als u meer wilt weten over onze aanpak: bel ons gerust voor een afspraak !

TOP