.

Rabobank en gezond verstand

Drie jaar na het verschijnen van het boek ‘Bonus’ geschreven door Kilian Wawoe maakt de Rabobank nu bekend dat de bonussen voor alle medewerkers worden geschrapt. Ook de zogenaamde top van de Rabobank verliest het recht op variabele beloning. Dat is een mooie stap die deze bank zet. In zijn boek toonde Wawoe al aan dat het effect van variabele beloning nul is. Als er al een effect is, dan is dit op de lange termijn een negatief effect. Wie meer wil lezen over het effect van bonussen op de resultaten van een bedrijf verwijs ik graag door naar het boek van Wawoe, of naar een interview met hem op de site van de AFM . Ik wil mij hier vooral richten op de argumentatie die de Rabobank hanteert voor het schrappen van de variabele beloning. Na het verschijnen van zijn boek, een verslag van een onderzoek waar hij op gepromoveerd is, was oorverdovende stilte de enige respons die hij van zijn toenmalige werkgever (de ABN AMRO bank) ontving. Na een publicatie van zijn resultaten op de voorpagina van de Volkskrant gebeurde hetzelfde: stilte, negeren, uitsluiting. Blijkbaar was zijn boodschap er één die niemand binnen de ABN AMRO bank wilde horen. Hetzelfde geldt nu voor de Rabobank. Niet het gegeven dat bonussen niet werken wordt als reden opgevoerd, maar “dat de commissarissen gehoor willen geven aan de groeiende weerzin tegen bankiersbonussen” aldus president commissaris Wout Dekker. Ook waar en mooi dat de Rabo daar gevoelig voor is. Langzaam verandert er dus iets. Het blijft alleen raar dat uiteindelijk weerzin tot afschaffen leidt en niet het gezond verstand. Alhoewel het gezond verstand tot de weerzin heeft geleid. En misschien speelt er nog iets: één kritische medewerker (Wawoe) kun je gemakkelijk uitsluiten, klanten niet.
Overigens geldt deze maatregel niet voor ongeveer 200 medewerkers van de Rabo. Zij zijn vooral werkzaam in het buitenland (london) en daar is blijkbaar geen of minder weerzin, of minder gezond verstand?

TOP