.

Duurzaamheidswerkplaats, hergebruiken van “denkafval”

Een klantbijeenkomst, die ons inspiratie gaf om door te gaan.

We schrijven 11 december 2014, als we de kaarten op de foto uitdelen op onze klantendag. De bezorgdheid over het behoud van onze planeet ervaren we als urgent. We realiseren ons dat het om meer gaat dan vlees minderen en stoppen met vliegen. We willen een bijdrage leveren vanuit ons vak, organisatieontwikkeling. De ideeën die we op dat gebied hebben uitgewerkt wilden we toetsen in de praktijk;  maar waar begin je dan?

Bij de mensen/klanten waarmee je samenwerkt. Zo divers als die zijn, zo divers was ook de groep op deze dag. Vanuit verschillende sectoren is toen nagedacht over duurzaam organiseren en ondernemen vanuit een door 2-Tact ontwikkeld denkmodel. De openingsvraag was:
Onderzoek wat er in jouw organisatie aan “afval” ontstaat en ga hierover in gesprek.
Wat gooi je aan waarde weg? Wat zijn de effecten? 

We zijn nu vier jaar verder. Het model is uitgewerkt tot een boekje over “Transformatief leiderschap” en een boekje “Procesbegeleiding”, gericht op transformatieprocessen.

Eén van de opbrengsten van deze dag was dat “recyclen” van gedachtengoed onlosmakelijk verbonden is met de circulaire economie. We benoemen het alleen zelden. En ja, recyclen van gedachtengoed is natuurlijk niets anders dan een belangrijke randvoorwaarde voor een mens om te leren en voor een organisatie om te innoveren. Iedere kunstenaar en wetenschapper weet, je staat op de schouders van collega’s in het verleden; zij kennen hun klassiekers.
Doen ze dat niet, dan staan ze stil. Het bijzondere hieraan is, dat je actief stil moet gaan staan om je dit te realiseren. Dus stil gaan staan om te voorkomen dat je stil komt te staan. Dit leverde herkenning op bij de deelnemers. Iedereen realiseerde zich dat stilstaan en reflecteren in deze tijd ingewikkeld is. Waarom? Waarschijnlijk omdat het vanuit onze onrust, onze ‘drive’ om te presteren en onze angst om iets te missen als onnatuurlijk aanvoelt.

Ook gedurende de klanten-dag ontstond steeds meer bewustzijn over “denkafval”. Hoe vaak wordt in organisaties daadwerkelijk gebruik gemaakt van de “implementatiehistorie”. Vaak staat het keurig in de boeken over verander-, of projectmanagement, maar de praktijk blijkt weerbarstig. Ons het model helpt, om dit proces van hergebruik aan te gaan en te bewaken. Het biedt een logische fasering en gelaagdheid om te komen tot duurzame innovatie.

 

TOP