.

Transformatief Leiderschap en projectmatig creëren, gaat dat samen?

Ja hoor, zo bleek uit de gratis sessie voor 2-Tact klanten. Deelnemers kwamen binnen in een chaotische zaal waar zit-elementen op een grote hoop waren gelegd. De groep kende elkaar niet, maar kregen de opdracht om de zaal naar eigen inzicht in te richten. De observaties van dat proces waren de start van de sessie. Warm gedraaid en met een grote glimlach om de lippen kwam een actief gesprek opgang over het door 2-Tact ontwikkelde model voor cyclisch denken en handelen, gecombineerd met de betekenis voor projectmatig werken. De aanwezige (veel projectleiders) waren verrast door inzicht dat de cyclus geheel moet worden doorlopen om projecten duurzaam succesvol te laten zijn. Onvermijdelijk was de constatering dat bijna niemand dat doet. Leerzaam het delen van de praktijkervaringen vanuit het perspectief van verschillende organisaties, wat zijn nu de leidende factoren en welke factoren leiden echt tot succes?

TOP