.

Bertus distributie

Bertus distributie is 38 jaar geleden opgericht en sindsdien uitgegroeid tot een toonaangevend distributiebedrijf voor muziekdragers zoals CD, Vinyl, DVD, BluRay. Hoewel de organisatie op alle fronten is gegroeid is de cultuur van muziekliefhebbers gebleven. Mensen werken er lang en voelen zich meer dan alleen door salaris verbonden met de organisatie. De directie ziet ondertussen mogelijkheden voor groei in een krimpende markt. Als grote specialist in Europa kan de wereldwijde distributie verder groeien en daarmee de organisatie. Tot op heden was de organisatie klein genoeg om op basis van het “ons kent ons” principe te besturen. “No-nonsense” en iedereen wist wel wat dat inhield. Nu de organisatie de grens van 200 medewerkers is gepasseerd is een andere besturing gewenst. Niet alleen is er behoefte aan modernisering van het HR-beleid, maar ook aan een consequente strategie en bijbehorende communicatie.

2-Tact helpt met het professionaliseren van de organisatie waar het gaat om:

 • Missie/visie/strategie (uitvoeringsplan
 • Plan om de organisatie te ontwikkelen, waaronder HR-beleid:
  • Verbinding en synergie van missie, visie, strategie, processen & technologie
  • Organisatiestructuur
  • Organisatiecultuur
  • Rol van het MT & middenkader
  • Prestatie-indicatoren HR (wat willen we bereiken?)
  • Duurzaam betrekken en ontwikkelen van medewerkers.
.

KLM project “Mijn Bagage”

In 2015 zijn we bij KLM Bagage gestart met het begeleiden van teams in het kader van het project Lijnrationalisatie. Heden september 2017 starten we met een nieuw alomvattende cultuurverandering. Doel: kennis en ervaring die in de operatie aanwezig is beter benutten om de operatie effectiever en efficiënter te laten verlopen. Dit vraagt om goede organisatie (regieteam), goede feedback op het proces (kritische ruimte), betrokkenheid belonen d.m.v. ontwerp conferenties en initiatieven. Ondersteuning van dit project door teambuilding en coaching gaat in nauwe samenwerking met de afdeling Learning & Development. Een professionele afdeling die regie voert op een afgestemde teamontwikkeling binnen de hele KLM. Wij zien uit naar een spannende en mooie ervaring met de mensen van KLM-bagage.

TOP