LVB talentclass ’20/’21

LVB is een vooraanstaand full-service marketing-content en communicatiebureau uit Amersfoort. Het bedrijf is opgericht in 1996, heeft een berg ervaring en diverse toonaangevende prijzen gewonnen.  Toen wij van 2-Tact begin 2013 voor het eerst bij LVB over de vloer kwamen werden we overweldigd door de energie en het enthousiasme. Veel ervaring, maar ook een organisatie in ontwikkeling. 

Een succesvol bedrijf dat jonge talentvolle mensen aantrekt. En of ze nu lang of kort blijven, ze gaan allen op avontuur in een wereld gedreven door actualiteit. Dat vraagt alertheid, snelheid, maar ook creativiteit en organisatievermogen. Je kunt dit alleen samen doen. LVB geeft jong talent een degelijke professionele basis mee. Niet alleen door elkaar tijdens het werk beter te maken, maar ook door ondersteuning door middel van opleiding en coaching. 

Hierboven een foto van “Class 20/21”, een jaargang -geplaagd door Corona- afgerond met certificaat. Een feest om mee te werken. Van projectmatig werken tot persoonlijke en professionele reflectie op samenwerking en ontwikkeling. Het kwam allemaal langs in dit lange seizoen. 

Wij feliciteren Mick, Vincent, Anneliene, Sanne, Joy, Noa en Babette en wensen hen veel succes!

.

Firan start met Insights organisatie-ontwikkeltraject

Firan helpt u met het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van energie-infrastructuren voor warmte, elektriciteit en duurzame gassen. Samen met gemeenten, projectontwikkelaars, woningbouwcoöperaties, energieproducenten en andere partners werken ze aan slimme energie-oplossingen. Voor gebouwen, gemeenten en gebieden. 2-Tact draagt een steentje bij aan de ontwikkeling van deze jonge organisatie. We zijn gestart met verschillende Insights sessies om de kwaliteiten in het team optimaal tot hun recht te laten komen. Jonge snel groeiende organisaties krijgen te maken met groeidynamiek. Om dit effectief te organiseren komen we regelmatig bijeen om plannen af te stemmen met de reële situatie van het moment en ieders bijdrage daarin.

.

TU Delft – Revitaliseren CRE-Projecten

Al een aantal jaar wordt de campus van de TU Delft opgeknapt. Faculteitsgebouwen worden gerenoveerd, of totaal vernieuwd, waarna er ruimte ontstaat voor een nieuw gebouw. Dit gebeurd om het niveau van onderzoek en onderwijs in de toekomst te kunnen garanderen. Nieuwe tijden stellen immers nieuwe eisen aan gebouwen. De afdeling Projecten van de dienst Campus and Real Estate, realiseert deze renoveer-, nieuwbouw- en verhuis bewegingen. 2-Tact adviseurs ondersteunen deze dienst al sinds medio 2006. Nu is ons gevraagd om het ontwikkelproces waar de afdeling projecten zich in bevindt op het gebied van persoonlijke- en teamontwikkeling mee vorm te geven en de uitvoering te faciliteren. Dit betekent dat wij dit jaar intervisie bijeenkomsten met de medewerkers- en teambijeenkomsten faciliteren. Waar gewenst coachen wij individuele medewerkers.  Deze opdracht loopt tot eind 2020.

.

KLM project “Mijn Bagage”

Medio oktober 2017 startte het organisatie-ontwikkel-programma “Mijn Bagage”.

Omdat 2-Tact ook in eerdere trajecten -begeleiding lijnrationalisatie- heeft bijgedragen kon een logische aansluiting hierop plaatsvinden. Doel van het programma was duurzame communicatie in de hele organisatie, dus van operatie tot management. Concreet ging het om onderwerpen zoals besluitvorming, samenwerking, invloed uitoefenen, initiatieven nemen en organiseren. In de regiegroep ging het om het organiseren van een forse cultuurverandering, van een traditioneel gestuurde organisatie naar een organisatie waar mensen oprecht werden uitgenodigd om verantwoordelijkheid te nemen voor de organisatie van hun eigen werk. Dit was in lijn met het overkoepelende organisatiebeleid dat is beschreven in het KLM-kompas.

Het idee was dat kennis over de organisatie -en dus over mogelijke verbeteringen- aanwezig is bij de mensen die het werk uitvoeren. De vraag is hoe je die ervaringskennis kunt aanboren en inzetten. Om die waardevolle kennis te benutten moest het lerend vermogen van de organisatie worden verbeterd. Hoe? Door beter naar elkaar te luisteren, door te vragen, te kiezen, te beslissen en te organiseren. Door niet bang zijn om fouten te maken en door te gaan tot iets is afgerond. Door successen groot en klein te vieren. Dit soort cultuurveranderingen vraagt niet alleen iets van de mensen in de operatie, maar van de hele organisatie.

Het programma dat uiteindelijk twee jaar heeft geduurd is dan ook op een agile wijze uitgevoerd. Dat wil zeggen, stap voor stap, iedere keer weer aangepast aan de steeds veranderende situatie. Het hart werd gevormd door initiatiefgroepen. Ieder initiatief werd in principe gehonoreerd. Onder begeleiding van 2-Tact adviseurs werd dan een initiatiefgroepje gevormd dat in de praktijk leerde om projectmatig te werken. Leren door te doen, mislukken mocht, mits daarvan aantoonbaar werd geleerd. Iedereen werd vanaf het begin uitgenodigd om mee te doen door middel van ontwerp-conferenties met gemiddeld 30 tot 50 deelnemers, workshops, evaluatiesessies, begeleide initiatiefgroepen, teambuilding-sessies, training en coaching.

Voor heel veel mensen, maar zeker voor ook voor 2-Tact adviseurs is het een leerzame, intensieve, maar vooral mooie ervaring geweest. De support van het hoofdkantoor heeft hiertoe zeker bijgedragen. Om met de woorden van de toenmalig directeur te eindigen: “het is onze rol om jullie in staat te stellen om de goede dingen te doen”. Daar kunnen wij ons helemaal in vinden.

.

Implementatie PMC bij Regieorgaan-SIA in de 2e fase

Na de succesvolle eerste fase van de implementatie van ProjectMatig Creëren bij SIA, hebben wij nu opdracht gekregen voor de tweede fase. Waar in de eerste fase het accent vooral op kennis en minder op gedrag lag (60 – 40) gaan we in de tweede fase ons vooral focussen op de toepassing van PMC in de praktijk, het gedrag. We richten ons hierbij zowel op de projectteam en projectleiders als op de opdrachtgevers.

Uiteraard blijft kennis overdracht een belangrijke onderdeel, er stromen bij SIA bijvoorbeeld nog steeds veel nieuwe mensen in (groei organisatie), die allemaal getraind gaan worden in het werken met PMC. Tijdens deze implementatie werken we met een hecht projectteam, dat PMC zelf toepast en vanuit deze ervaring als coach de overige projectleiders en projectteams begeleid. Deze 2e fase van de implementatie van PMC is gepland voor de zomer van 2020 gereed te zijn.

TOP