.

Firan start met Insights organisatie-ontwikkeltraject

Firan helpt u met het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van energie-infrastructuren voor warmte, elektriciteit en duurzame gassen. Samen met gemeenten, projectontwikkelaars, woningbouwcoöperaties, energieproducenten en andere partners werken ze aan slimme energie-oplossingen. Voor gebouwen, gemeenten en gebieden. 2-Tact draagt een steentje bij aan de ontwikkeling van deze jonge organisatie. We zijn gestart met verschillende Insights sessies om de kwaliteiten in het team optimaal tot hun recht te laten komen. Jonge snel groeiende organisaties krijgen te maken met groeidynamiek. Om dit effectief te organiseren komen we regelmatig bijeen om plannen af te stemmen met de reële situatie van het moment en ieders bijdrage daarin.

.

TU Delft – Revitaliseren CRE-Projecten

Al een aantal jaar wordt de campus van de TU Delft opgeknapt. Faculteitsgebouwen worden gerenoveerd, of totaal vernieuwd, waarna er ruimte ontstaat voor een nieuw gebouw. Dit gebeurd om het niveau van onderzoek en onderwijs in de toekomst te kunnen garanderen. Nieuwe tijden stellen immers nieuwe eisen aan gebouwen. De afdeling Projecten van de dienst Campus and Real Estate, realiseert deze renoveer-, nieuwbouw- en verhuis bewegingen. 2-Tact adviseurs ondersteunen deze dienst al sinds medio 2006. Nu is ons gevraagd om het ontwikkelproces waar de afdeling projecten zich in bevindt op het gebied van persoonlijke- en teamontwikkeling mee vorm te geven en de uitvoering te faciliteren. Dit betekent dat wij dit jaar intervisie bijeenkomsten met de medewerkers- en teambijeenkomsten faciliteren. Waar gewenst coachen wij individuele medewerkers.  Deze opdracht loopt tot eind 2020.

.

Bertus distributie

Bertus distributie is 38 jaar geleden opgericht en sindsdien uitgegroeid tot een toonaangevend distributiebedrijf voor muziekdragers zoals CD, Vinyl, DVD, BluRay. Hoewel de organisatie op alle fronten is gegroeid is de cultuur van muziekliefhebbers gebleven. Mensen werken er lang en voelen zich meer dan alleen door salaris verbonden met de organisatie. De directie ziet ondertussen mogelijkheden voor groei in een krimpende markt. Als grote specialist in Europa kan de wereldwijde distributie verder groeien en daarmee de organisatie. Tot op heden was de organisatie klein genoeg om op basis van het “ons kent ons” principe te besturen. “No-nonsense” en iedereen wist wel wat dat inhield. Nu de organisatie de grens van 200 medewerkers is gepasseerd is een andere besturing gewenst. Niet alleen is er behoefte aan modernisering van het HR-beleid, maar ook aan een consequente strategie en bijbehorende communicatie.

2-Tact helpt met het professionaliseren van de organisatie waar het gaat om:

 • Missie/visie/strategie (uitvoeringsplan
 • Plan om de organisatie te ontwikkelen, waaronder HR-beleid:
  • Verbinding en synergie van missie, visie, strategie, processen & technologie
  • Organisatiestructuur
  • Organisatiecultuur
  • Rol van het MT & middenkader
  • Prestatie-indicatoren HR (wat willen we bereiken?)
  • Duurzaam betrekken en ontwikkelen van medewerkers.
.

Proficium professionaliseert in hoog tempo

Proficium heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een ingenieursbureau met een eigen profiel in de markt.  Het aantal medewerkers is overeenkomstig gegroeid. Proficium is een bureau met hoogopgeleide professionals die zelfstandig werken bij veelal grote opdrachtgevers. De projecten zijn complex, consultants werken vaak in de rol van projectleider of projectconsultant. De organisatie komt in een volgende fase van ontwikkeling. Het MT benoemde -onder het motto “kennis is macht, kennis delen is kracht”- de volgende thema’s om door te ontwikkelen:

 • Samenwerken in een snelgroeiende organisatie
 • Focusgebieden voor teams
 • Krachten bundelen binnen teams
 • Leren van elkaar.

2-Tact helpt met het professionaliseren van de organisatie waar het gaat om:

 • Missie/visie/strategie (uitvoeringsplan)
 • Plan om de organisatie te ontwikkelen, waaronder HR-beleid
 • Individuele & team-coaching.
.

Evaluatie leergang procesbegeleiding

Beste potentiële deelnemers of andere geïnteresseerden,

Hieronder vindt je de samenvatting van de evaluatie & leerdoelen van de afgelopen leergang. Het geeft een impressie van de inhoud en verloop door de ogen van recente deelnemers. Wij hopen dat het je kan helpen bij het kiezen van een passende leergang. Voor meer informatie kun je natuurlijk altijd mailen of bellen.

Locatie: Top, veel rust

Materiaal: Eigen theorieboekje kort/ krachtig/ Leuk/prettig, veel variatie in gebruik methodiek

Eten: Eigen kok superlekker, fijn dat we (di)eetverzoeken kwijt konden, altijd voldoende lekkere dingetjes tussendoor

Werkvormen: Energizers goed en leuk dat iedereen er een inbrengt/ Oefeningen zijn goed, veel actieve werkvormen is goed/ Afwisseling buiten en binnen heel prettig/ Veel praktijk cases heel leerzaam/ Veel praktische tips en tools meegekregen/ WCS erg goed en nuttig

Groep: Groepsgrootte is prima zo/ Veel interactie/ Leuke groepIIIVeilige omgeving, prettige groep/ Veel mogelijkheden om van elkaar te leren, heeft mijn eigen opbrengst vergroot

Trainers: Rust bij de trainers, er is overal tijd voor/ Jullie zetten een relaxte en open sfeer neer, superfijn/ Stress-loos en flexibel, rust in het programma/ Cursus leiding goed en prettig en leuk/ Top begeleiding/ Veel ruimte voor eigen inbreng, flexibiliteit/ Aandacht voor groeps- binding, dynamiek en ontspanning/ Jullie doen het PB’en voor in de training, mooi

Leerdoelen behandeld: Oefenen met energizers/ Energie in de groep krijgen/ Komen tot een gedragen resultaat/ Wat te doen als wordt afgeweken van een vooropgezet plan/proces/ Impliciete uitgangspunten in begin expliciet maken/ Leren hoe ik collega’s met verschillende motieven en ideeën kan begeleiden naar overeenstemming/ Leren omgaan met dominante personen in een groep/ Oefenen met werkvormen./ Referentie materiaal verzamelen/ “Toolbox” vullen/ Focus houden op proces i.p.v. inhoud/ Hoe weet je dat je doel is bereikt?/ Minder hard werken met beter resultaat/ op je handen zitten/ Deelnemers betrokken houden?/ Hoe maak ik het “leuk”?/ Omgaan met weerstand/ Tijd inschatten en managen/ Sessie “ontploft”, wat kan ik doen?/ Valkuilen leren kennen/ Mijn rol als PB helder krijgen/ Inzicht in mijzelf als instrument, wat geef ik/ ontvang ik?/ Feedback krijgen op mijn denken en handelen/ “Politieke” besluitvorming, hoger stuurniveau met impact op project/ Vraagstelling van klant versus optimaal resultaat: komt niet overeen, wat dan?/ Vaardigheden om proces in de “goede” richting te krijgen.

Tip: Graag vervolg in de vorm van terugkomdag organiseren

TOP