.

TU Delft – CRE bekent kleur

De dienst FMVG (Facility Management en Vastgoed) heeft een nieuwe naam gekregen: CRE (Campus and Real Estate) is de voormalige afdeling. Het FM deel is bij een andere dienst onder gebracht, zodat CRE zich volledig kan richten op het ontwikkelen van de TU Campus in Delft. Wij hebben reeds een lange relatie met FMVG die in 2006 is gestart.De afdeling projecten binnen CRE is verantwoordelijk voor de realisatie van de ver- en nieuwbouw en de bijbehorende verhuis- en inrichting activiteiten. Door de veelheid aan projecten is de afdeling projecten opgedeeld in een aantal team: Bouw, Installatie techniek, Verhuizen & inrichten en Projectondersteuning. Wij hebben de opdracht gekregen om met behulp van Insights Discovery een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van de nieuwe teams. In het programma dat wij met een selectie groep medewerkers van de afdeling hebben ontwikkeld, is zowel aandacht voor de samenwerking & cultuurontwikkeling als werkinhoudelijke vraagstukken. Dit programma loopt van april tot eind 2019.

.

Nieuwe Trainingen Procesbegeleiding

Procesbegeleiding wordt steeds belangrijker en de vraag naar kwalitatief goede procesbegeleiders neemt de komende tijd alleen maar toe. Neem bijvoorbeeld de invoering van de omgevingswet. Een grootse operatie, waarvan de intenties duidelijk, maar de concrete oplossingen (nog) niet duidelijk zijn. Dat betekent dat alle gemeentes, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en ministerie samen moeten onderzoeken hoe zij gezamenlijk en individueel vorm en inhoud aan de omgevingswet gaan geven. Een proces van bedenken, doen, analyseren/evalueren, leren, bijstellen/bedenken en weer doen……etc. Een proces waarin procesbegeleiders onmisbaar zijn.

Algemeen kan worden gesteld dat, samenwerken noodzakelijker is, dan het ooit is geweest; Helaas ook ingewikkelder dan ooit. Reden: mensen weten meer, belangentegenstellingen zijn groter en scherper geworden (ga ik nu voor mijn afdelingsbelang of voor het algemene belang?). Discussies worden daardoor ingewikkelder. Wederom spelen procesbegeleiders een onmisbare rol in deze processen.

Om die redenen hebben wij vanuit 2-Tact, de training procesbegeleiding ontwikkeld . Op de volgende pagina is meer informatie en het inschrijvingsformulier te vinden: https://www.2-tact.nl/wat-we-doen/training-procesbegeleiding/

.

Regieorgaan-SIA kiest voor 2-Tact

Het Regieorgaan-SIA is in de laatste jaren fors gegroeid. Deze groei zal zich de komende jaren doorzetten: van ongeveer 15 medewerkers in 2016 naar ruim 50 in 2020. Dit heeft uiteraard consequenties voor de wijze waarop SIA georganiseerd is en voor de wijze hoe er wordt samengewerkt. Vanuit de sterke wens om, ook met meer medewerkers nog steeds resultaatgericht, eenduidig en overzichtelijk samen te werken, heeft het MT van SIA ervoor gekozen om Projectmatig Creëren te gaan implementeren. Via een aanbesteding is deze opdracht aan ons gegund. Onze kennis van Projectmatig Creëren aangevuld met de kennis en ervaring die wij met organisatie transformaties hebben en ons model voor transformatie maakt dat SIA, 2-Tact de meest geschikte partij vindt voor het begeleiden van deze implementatie.

Uiteraard zijn wij blij en vereerd met de keuze van SIA voor 2-Tact. We starten binnen kort de implementatie met het organiseren van een project startup (PSU) bijeenkomst, waarin we gezamenlijk gaan bepalen wat er moet gaan gebeuren, waarom dit moet gebeuren en hoe we dit voor elkaar gaan krijgen. Wordt vervolgd!

.

HerfstAtelier: “Op het slappe koord”

 

Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan het herfstatelier op.

 

Denk jij ook weleens:

“Als ik het zelf doe gaat het sneller, met beter resultaat”;

“Ik neem te veel verantwoordelijkheid, ten koste van mezelf”;

“Hoe krijg ik (meer/weer) grip op mijn werklast”;

“Hoe hou ik alle ballen in de lucht (gezin, werk, sociaal leven, gezondheid)”;

“Mijn werk is een tredmolen, hoe krijg ik het plezier weer terug?”;

 

Neem dan deel aan het HerfstAtelier. Een middag waarin je aan de slag gaat met de eerste stappen in het terugvinden van jouw balans. Het HerfstAtelier is de tweede van een reeks 2-Tact/WOW InspiratieAteliers. Je kunt aan een enkel InspiratieAtelier deelnemen, maar je kunt ze ook gebruiken als persoonlijke ontwikkelprogramma door er meer achter elkaar te volgen. Wellicht moet je bij het lezen van deze uitnodiging denken aan iemand waarvoor het zinvol kan zijn om deel te nemen, die is hierbij ook van harte uitgenodigd om zich in te schrijven of contact op te nemen.

 

Tijd:                                            14.00 tot 17.00

Plaats:                                       Leusderweg 63a, 3818AA, Amersfoort.

Aantal deelnemers:             maximaal 8 (dus schrijf je snel in want vol is vol)

Kosten:                                      €. 150,– per persoon

Klik hier om naar het programma te gaan en om u aan te melden.

 

 

.

Bekking & Blitz professionaliseert conform de normen van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Bekking & Blitz is een familiebedrijf, opgericht in 1929. Begonnen als boekenuitgeverij ontwikkelde het bedrijf zich de afgelopen jaren tot uitgever, drukkerij en producent van zowel drukwerk als cadeauartikelen. Door verdergaande groei en in aanloop tot het betrekken van een nieuw (groter) pand ontstond behoefte aan verdergaande professionalisering van de organisatie. Samen met 2-Tact wordt gewerkt aan ontwikkeling van de organisatie.

  • Optimaliseren van samenwerking in en tussen alle teams en afdelingen binnen het bedrijf met behulp van Insights Discovery;
  • Verduidelijken van de Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden d.m.v. het beschrijven van de diverse functies;
  • Leiderschapsprogramma inclusief het managementteam;
  • Het professionaliseren van de uitgeverij/studio (werkprocessen in kaart).

Het enthousiasme en betrokkenheid van alle betrokkenen maakt het een feest om voor en met de mensen van Bekking en Blitz te mogen werken.

TOP