2-tact Hans Kieft

Facilitator, adviseur, coach en medeoprichter van 2-Tact organisatie ontwikkelaars

”Daar waar je struikelt ligt je schat”

Ik vind het boeiend om uit te vinden hoe het komt dat zaken in de praktijk niet zo lopen als op papier verondersteld, of zoals afgesproken. Het liefste ben ik dan ook bezig om met mensen individueel, in afdelingen of organisaties uit te vinden hoe dit komt en wat daarvan geleerd kan worden.

In mijn sport verleden (waterpolo) heb ik ervaren dat de succesvolste team, die teams waren die af konden wijken van de ingestudeerde patronen. Dat vraagt heel veel training en oefening en het vertrouwen in elkaar en in jezelf om daarvan af te durven wijken. We leren patronen, handelingen, of technieken aan om iets te kunnen. Om beter te worden of echt onderscheidend te zijn, moet je van die patronen af kunnen wijken. Je moet letterlijk los durven laten wat je geleerd hebt om open te kunnen staan voor de situatie die zich nu in het heden aandient.

Ik heb in mijn werkende jaren na mijn universitaire studie (WUR) in diverse rollen ervaren dat kennis belangrijk is, maar dat het belangrijker is om open te staan voor dat wat een ander inbrengt. Na mijn studie ben ik in de ICT in diverse functies, als systeemmanager, projectleider  en ICT-manager werkzaam geweest. De realiteit dat ondanks technologische ontwikkelingen, innovaties vaak moeizaam in organisaties worden doorgevoerd heeft mijn interesse gewekt voor de zogenaamde zachte kant van organisaties. Begin jaren 90 heb ik de ommezwaai gemaakt richting de organisatie psychologie/ontwikkeling.

De afgelopen 15 jaar heb ik, in opdracht van diverse organisaties ontwikkelopdrachten uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn: een Management Development-programma voor leidinggevende bij een universiteit en een gemeente; het professionaliseren van projectleiders bij een beursgenoteerde multi-national en een overheidsdienst, of het beter laten functioneren van de matrix-organisatie bij een revisiebedrijf. Kenmerkend voor al deze opdrachten is dat organisatie- en persoonlijke ontwikkeling hand in hand gaan.

Ik vind het belangrijk om tijdens mijn werk werk, humor en scherpte te combineren met aandacht en respect voor de mensen waarmee ik werk.

In mijn vrije tijd zing ik, afwisselend in een klein a-capella-, of in een groot project koor. Daarnaast sport ik graag en houd ik ervan om naar jazz muziek te luisteren.