2-tact Disclaimer

Ondanks het feit dat wij er alles aan doen om deze website van juiste en volledige informatie te voorzien, kunnen wij (menselijkerwijs) niet garanderen dat er geen onjuiste informatie op deze website staat. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen ontstaan door deze onjuiste informatie.

Wel stellen wij het op prijs op deze onvolkomen heden gewezen te worden.

Info@2-tact.nl