2-tact Onze aanpak

“2-Tact geeft organisaties & individuen de inzichten en gereedschappen om zichzelf te optimaliseren”

Concreet, aangepast aan de mogelijkheden van individu en organisatie, ambitieus: dat typeert onze aanpak. Of het nu individuele coaching betreft of het organisatie breed aanpakken van veranderingstrajecten. We hanteren inzichtelijke  en effectieve methodieken. Van intake tot evaluatie werken we met vaste contactpersonen of teams, zodat de lijnen kort en persoonlijk blijven.
Ons doel is om met inzet van passende en beproefde werkmethoden onze klanten te helpen om oplossingen te realiseren. Passend, duurzaam en innovatief.

Onze aanpak en interventies leiden tot een continue innoverende organisatie. Samen met betrokkenen – van management tot medewerker- streven wij ‘eigenaarschap’ na. Eigenaarschap van taken en verantwoordelijkheid, passend bij drijfveren en mogelijkheden. Soms omdat het moet, altijd omdat men het wil. Dat geeft energie.

Wij stellen de vragen, u heeft de antwoorden.
Wij bieden ondersteuning, maar streven ernaar onszelf zo snel mogelijk overbodig te maken door onze kennis en ervaring aan u over te dragen.