2-tact Deep Democracy

Wijsheid van de minderheid gebruiken.

Bij verandering hoort besluitvorming. Bij het nemen van een besluit ontstaan winnaars en verliezers. Wanneer de “verliezers” niet worden gehoord valt al snel de term ‘weerstand’. Immers, op papier kan een besluit er prima uitzien, de realiteit wijst uit dat “onder water” van alles leeft. Volgens de democratische beginselen heeft elke meerderheid de plicht om te zorgen voor de behoeften van de minderheid. Deep Democracy geeft daar invulling aan.
Deep Democracy is een filosofie en methode ineen en biedt praktische kaders en technieken om met uitersten om te gaan en inclusieve besluitvorming te realiseren.  Tegenstellingen worden niet gezien als belemmerend maar zijn juist de start van een creatief proces.

Arnold Mindell bedacht deze methode ten behoeve van psychotherapeutisch gebruik.  Zijn uitgangspunt is dat positieve en diepgaande veranderingen alleen dan tot stand komen als naast de feiten en de cijfers ook de diepste emoties meenemen in onze overwegingen. In 1993 ontwikkelden Myrna en Greg Lewis de methodiek door om Eskom (een Nutsbedrijf in Zuid-Afrika) te helpen transformeren naar een non-raciale organisatie.

Tijdens een Deep Democracy sessie worden zowel de bovenstroom (het groepsbewuste) als de onderstroom (het groepsonbewuste) ervaren, geobserveerd en geïnterpreteerd. Het (persoonlijke)dieper inzicht (in de eigen rol en handelingsmogelijkheden)  wat zo ontstaat geeft ruimte, een beter begrip van waar het werkelijk over gaat en leidt vaak tot unanieme besluiten.

De methode is vooral bruikbaar als de besluitvormende groep bij elkaar in een ruimte aanwezig is. Het besluitvormingsproces als geheel bevat natuurlijk meer elementen. In de 2-Tact praktijk gebruiken wij de methode vooral in de volgende situaties:

  • Er moet een lastig besluit worden genomen en draagvlak is echt noodzakelijk
  • Teamontwikkeling, beter samenwerken en van elkaar leren
  • Conflicten of vastgelopen besluitvorming in een team
  • Specialisten of experts die moeten leren om samen in plaats van autonoom te werken, bijvoorbeeld ten behoeve van een gemeenschappelijk product of dienst
  • Meningen peilen in een grote groep op een luchtige wijze
  • Tijdens onze leergang procesbegeleiding waar procesbegeleiders leren om de onderstroom in groepen te faciliteren.

 

De roots van Deep Democracy liggen niet voor niks in Afrika.
Het Ubuntu concept is diep verankerd in de Afrikaanse cultuur.
In deze cultuur bestaat de mens vooral als lid van een groep:

“Wij zijn wie we zijn door anderen”

“Ik ben omdat wij zijn”