2-tact Insights

Wat is Insights Discovery?

(van de website van Insights Benelux)
“Insights Discovery is een waardevrij ontwikkelinstrument, dat uitgaat van de uniciteit van het individu: elk persoon is uniek en heeft unieke kwaliteiten. Insights Discovery zegt niks over waar u wel of niet goed in bent. Het is geen test of assessment ter beoordeling van competenties of geschiktheid voor een bepaalde functie. Insights Discovery geeft door middel van een eenvoudige en aansprekende kleurentaal een beeld van uw voorkeursstijl in gedrag. Het instrument is statistisch gevalideerd en betrouwbaar bevonden.”

Persoonlijk profiel
Een Insights Discovery profiel geeft u inzicht in uzelf, maar leert u ook anderen beter te begrijpen. Het is daarom bij uitstek
een instrument voor zowel professionele als persoonlijke ontwikkeling.

Insights is een ‘instrument’, ontwikkeld op basis van de theorie van de psycholoog/filosoof C.G. Jung. Daarin wordt door middel van het invullen van 25 vragen (via internet, tijdsinvestering 20 tot 30 minuten) een persoonlijkheidsprofiel gegenereerd.
Dit profiel dient als basis voor een gesprek of serie gesprekken. Hierbij wordt duidelijk welke positie betrokkene inneemt in een groep en welke kwaliteiten, vervormingen en persoonlijke ontwikkelpunten dit oplevert ten aanzien van persoonlijke effectiviteit in algemene zin. En in het bijzonder levert het inzicht in de kwaliteiten communicatie, leiderschap, verkoopvaardigheden en beïnvloeding van groepen. Individueel wordt er een uitgebreide rapportage gemaakt dat samen met een serie gesprekken kan dienen als basis voor een nieuw loopbaan of persoonlijk ontwikkel pad.

Inzicht in teamdynamiek
De positie op het ‘Insightswiel’ is afgeleid van de acht persoonstypen. Wanneer wij werken met een team komen de individuele scores bij elkaar in een teamwiel. De gehele teamdynamiek wordt daarmee goed zichtbaar. Aan de hand van praktijkvoorbeelden maken wij samenwerking in het team inzichtelijk en bespreekbaar. Waar gewenst kan de samenwerking opnieuw vorm worden gegeven.
Voor een heel werksysteem kan een cultuurdiagnose worden gemaakt. Deze geeft in grote lijnen weer waar de balans is verstoord en welke ontwikkelrichting gewenst is.

Insights is één van de methodieken waar 2-Tact adviseurs voor zijn geaccrediteerd. Onder downloads is meer informatie over Insights Discovery te vinden.