2-tact Living Labs

Ervarings-onderzoek bij organisatieproblemen.

Living Labs zijn bijeenkomsten waarbij deelnemers uit diverse disciplines en van divers niveau, een gerichte vraag of probleem onderzoeken. Vaak zijn het taaie vraagstukken die te ingewikkeld zijn om door één onderzoeker te laten uitvoeren. Ervaringsonderzoek wil zeggen dat je zowel het probleem onderzoekt als ervaart. Een soort simulatie dus, maar dan één waarbij je zowel onderzoeker als onderzochte bent. Zowel de boven als onderstroom wordt ervaren, geobserveerd en geïnterpreteerd. In een living lab nemen deelnemers wisselend meerdere rollen in. Door persoonlijke ervaring ontstaat beter begrip. Dit leidt tot dieper inzicht in de eigen rol en handelingsmogelijkheden die daarbij horen. Modellen worden ter plekke getest op hun werking en toepasbaar gemaakt.

Daadwerkelijke samenwerking is een feit. Living labs worden op maat ontworpen en kunnen qua werkvorm sterk variëren. Deelnemers transformeren tot initiators en trekkers van transformatie in hun organisatie.