2-tact Procesbegeleiding

Anderen bewegen begint bij jezelf

Procesbegeleiding is het in goede banen leiden van een groot aantal opeenvolgende gebeurtenissen die zich afspelen binnen de kaders van een organisatie. Die gebeurtenissen zijn allemaal het gevolg van menselijk handelen. Als procesbegeleider breng je de juiste mensen bij elkaar die invloed hebben op de gebeurtenissen. Bijvoorbeeld op het gebied van cultuurverandering binnen een organisatie. Uit die groep komen gedurende het proces inzichten, ideeën, plannen en acties naar voren.
Zo’n sessie noemen wij bij complexe vraagstukken een Living Lab (zie kader).
2-Tact levert expertise om uw processen te beheersen en zodanig te begeleiden dat resultaten worden bereikt.

Wij begeleiden:

  • Cultuurveranderingen;
  • Teamontwikkeling;
  • Strategie vorming en implementatie;
  • projectmatig werken <link naar PMC>;

Werkwijze:

  • intake met opdrachtgever;
  • toetsende interviews met betrokkenen;
  • living lab met selectie betrokkenen waarin plan van aanpak wordt gemaakt;
  • inrichting proces conform living lab filosofie;