.

KLM project “Mijn Bagage”

In 2015 zijn we bij KLM Bagage gestart met het begeleiden van teams in het kader van het project Lijnrationalisatie. Heden september 2017 starten we met een nieuw alomvattende cultuurverandering. Doel: kennis en ervaring die in de operatie aanwezig is beter benutten om de operatie effectiever en efficiënter te laten verlopen. Dit vraagt om goede organisatie (regieteam), goede feedback op het proces (kritische ruimte), betrokkenheid belonen d.m.v. ontwerp conferenties en initiatieven. Ondersteuning van dit project door teambuilding en coaching gaat in nauwe samenwerking met de afdeling Learning & Development. Een professionele afdeling die regie voert op een afgestemde teamontwikkeling binnen de hele KLM. Wij zien uit naar een spannende en mooie ervaring met de mensen van KLM-bagage.

TOP