.

2-Tact levert Change Facilitator NedTrain NO

Veranderingen doorvoeren is een kwestie van een lange adem, goede begeleiding,  leidinggevenden die luisteren naar de werkvloer en vasthouden aan de ingeslagen koers. Dit proces, dat vaak meerdere maanden tot meer dan een jaar duurt, heeft baat bij een change facilitator. De change facilitator analyseert, biedt kennis en maakt verantwoordelijkheden kraakhelder. Daarmee legt hij de basis voor vernieuwing in de besturing, projectmatig werken en het managen van verandering. Het in gang brengen en faciliteren van dit proces is wat 2-Tact momenteel ten uitvoering brengt. De procesbegeleider heeft aan een aantal specifieke kenmerken:

  • inhoudelijk goed op de hoogte van wat er speelt; kruipt in de haarvaten van de organisatie;
  • weet mensen van verschillende disciplines en niveau te verbinden;
  • leert de taal van de organisatie spreken, maar ontwikkelt ook nieuwe taal;
  • stelt inhoudelijke keuzes ter discussie;
  • schakelt tussen diverse niveaus in de organisatie.

2-Tact levert aan Nedtrain een change facilitator voor het service en onderhoudsbedrijf.  2-Tact voldoet aan het gewenste profiel en werkt bovendien lang en hecht samen met en voor  NedTrain. Hierdoor voldoet 2-Tact aan de specifieke kenmerken die nodig zijn voor het uitvoeren van deze boeiende en soms lastige rol.

TOP