.

Deeper Discovery

Insights heeft het antwoord op de vraag, hoe het Jungiaanse gedachtengoed, (nog) toegankelijker en betekenisvoller kan worden gemaakt: ‘Deeper Discovery’. Geen vertaling van de Jungiaanse psychologie naar kleuren via introvert denken, voelen of gewaarworden, maar een vertaling naar archetypen! Er kan in totaal met 72 archetypen worden gewerkt. Dit lijkt veel en ingewikkeld, maar is het niet. Het geeft veel nuance en leidt er toe dat mensen veel meer hun verhaal gaan vertellen. Het is immers eenvoudiger om te vertellen wanneer de ‘prins’ of de ‘krijger’ in je naar boven komt, dan om te bedenken wanneer je introvert gewaarworden laat zien. Vanuit 2-Tact zijn we op dit moment met de accreditie voor Deeper Discovery bezig. De eerste intensieve kennismaking bevalt erg goed. Wij kijken er naar uit om Deeper Discovery in ons werk in te gaan zetten. Wordt vervolgd!

TOP