.

Gemeente Amsterdam

De afdeling werk en reïntegratie is verantwoordelijk is voor het begeleiden, detacheren en re-integreren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat daarbij om Re-integratietrajecten voor mensen die recht hebben op een uitkering in het kader van de wet sociale werkvoorziening, mensen met een arbeidsbeperking in het kader van de participatiewet en diverse projecten om de jeugd zonder werk weer aan het werk te helpen. 

In de eigen afdeling is nu sprake van integratie van teams. Een goede gelegenheid ook om regulier onderhoud te verrichten aan de samenwerking en te onderzoeken waar vernieuwing en verbetering mogelijk is. Een onafhankelijke partij is dan wenselijk om soepele integratie te bevorderen. In dit geval faciliteert 2-Tact dit proces waarbij een onafhankelijke real-time verbeter-cyclus is opgezet.  Leden van het team zijn vanuit verschillende rollen zelf verantwoordelijk voor het organiseren van dit verbeterproces. 

TOP