.

Imtech Marine & Offshore investeert in Insights

Voor internationaal opererende bedrijven, zoals Imtech Marine & Offshore (IMO) is het cruciaal om (ondanks de afstand) elkaar toch regelmatig te zien en bij te praten.  Dit kan via internet, video-conferencing en/of Skype plaatsvinden. Er gaat echter niets boven het aloude vertrouwde ‘face to face’ contact. Dan maak je echt contact en ga je elkaar ook goed begrijpen.

Daarom organiseert IMO regelmatig een Global Management Meeting. Op deze meerdaagse bijeenkomst komen alle managementteams (ongeveer 45 personen uit 10 landen) bij elkaar. Doel van deze meeting is onder andere het aanhalen van de contacten, bespreken waar de organisatie staat en welke nieuwe kansen zich aandienen.

Met IMO hebben we sinds 2008 een goede werk relatie. Naast het opleiden van projectleiders en het begeleiden van projecten hebben wij het MT van IMO aan de hand van o.a. Insights Discovery ondersteunt in het verbeteren van de onderlinge samenwerking en communicatie. In vervolg hierop heeft de directie aan 2-Tact de opdracht gegeven om tijdens de Global Management Meeting van juni 2015 een Insights Discovery workshop te organiseren, gericht op het versterken van de onderlinge relaties.

TOP