.

KLM L&D: Bagage Services – samenwerk dagen

De KLM is sinds 2017 bezig met het versterken van de organisatie door te investeren in de samenwerking in de teams in de gehele KLM organisatie. Vanuit de kennis en ervaring die 2-Tact heeft van de Bagage Services organisatie zijn wij jaarlijks betrokken bij de opzet, ontwikkeling en de begeleiding van deze team- of samenwerkdagen. Recent hebben wij weer de vraag gehad om samen met De Federatie de samenwerkdagen voor 2020 in overleg met medewerkers van Bagage Services op te zetten en gezamenlijk de uitvoering te begeleiden. Elk bagage team krijgt dit jaar in ieder geval 1 of 2 teamdagen waarin de volgende onderwerpen worden besproken: samenwerken met ketenpartners, de rolverdeling binnen de teams, het gebruik van de tilhulp. Tevens worden specifieke lastige onderwerpen in de vorm van ‘terugspeel theater’ met behulp van 2 acteurs op een originele en leerzame wijze besproken. In totaal worden er ruim 50 teams zo getraind. De samenwerkdagen worden dit jaar voor het eerst in het MBO Airport college gehouden.

TOP