.

KLM project “Mijn Bagage”

Medio oktober 2017 startte het organisatie-ontwikkel-programma “Mijn Bagage”.

Omdat 2-Tact ook in eerdere trajecten -begeleiding lijnrationalisatie- heeft bijgedragen kon een logische aansluiting hierop plaatsvinden. Doel van het programma was duurzame communicatie in de hele organisatie, dus van operatie tot management. Concreet ging het om onderwerpen zoals besluitvorming, samenwerking, invloed uitoefenen, initiatieven nemen en organiseren. In de regiegroep ging het om het organiseren van een forse cultuurverandering, van een traditioneel gestuurde organisatie naar een organisatie waar mensen oprecht werden uitgenodigd om verantwoordelijkheid te nemen voor de organisatie van hun eigen werk. Dit was in lijn met het overkoepelende organisatiebeleid dat is beschreven in het KLM-kompas.

Het idee was dat kennis over de organisatie -en dus over mogelijke verbeteringen- aanwezig is bij de mensen die het werk uitvoeren. De vraag is hoe je die ervaringskennis kunt aanboren en inzetten. Om die waardevolle kennis te benutten moest het lerend vermogen van de organisatie worden verbeterd. Hoe? Door beter naar elkaar te luisteren, door te vragen, te kiezen, te beslissen en te organiseren. Door niet bang zijn om fouten te maken en door te gaan tot iets is afgerond. Door successen groot en klein te vieren. Dit soort cultuurveranderingen vraagt niet alleen iets van de mensen in de operatie, maar van de hele organisatie.

Het programma dat uiteindelijk twee jaar heeft geduurd is dan ook op een agile wijze uitgevoerd. Dat wil zeggen, stap voor stap, iedere keer weer aangepast aan de steeds veranderende situatie. Het hart werd gevormd door initiatiefgroepen. Ieder initiatief werd in principe gehonoreerd. Onder begeleiding van 2-Tact adviseurs werd dan een initiatiefgroepje gevormd dat in de praktijk leerde om projectmatig te werken. Leren door te doen, mislukken mocht, mits daarvan aantoonbaar werd geleerd. Iedereen werd vanaf het begin uitgenodigd om mee te doen door middel van ontwerp-conferenties met gemiddeld 30 tot 50 deelnemers, workshops, evaluatiesessies, begeleide initiatiefgroepen, teambuilding-sessies, training en coaching.

Voor heel veel mensen, maar zeker voor ook voor 2-Tact adviseurs is het een leerzame, intensieve, maar vooral mooie ervaring geweest. De support van het hoofdkantoor heeft hiertoe zeker bijgedragen. Om met de woorden van de toenmalig directeur te eindigen: “het is onze rol om jullie in staat te stellen om de goede dingen te doen”. Daar kunnen wij ons helemaal in vinden.

TOP