.

Nieuwe Trainingen Procesbegeleiding

Procesbegeleiding wordt steeds belangrijker en de vraag naar kwalitatief goede procesbegeleiders neemt de komende tijd alleen maar toe. Neem bijvoorbeeld de invoering van de omgevingswet. Een grootse operatie, waarvan de intenties duidelijk, maar de concrete oplossingen (nog) niet duidelijk zijn. Dat betekent dat alle gemeentes, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en ministerie samen moeten onderzoeken hoe zij gezamenlijk en individueel vorm en inhoud aan de omgevingswet gaan geven. Een proces van bedenken, doen, analyseren/evalueren, leren, bijstellen/bedenken en weer doen……etc. Een proces waarin procesbegeleiders onmisbaar zijn.

Algemeen kan worden gesteld dat, samenwerken noodzakelijker is, dan het ooit is geweest; Helaas ook ingewikkelder dan ooit. Reden: mensen weten meer, belangentegenstellingen zijn groter en scherper geworden (ga ik nu voor mijn afdelingsbelang of voor het algemene belang?). Discussies worden daardoor ingewikkelder. Wederom spelen procesbegeleiders een onmisbare rol in deze processen.

Om die redenen hebben wij vanuit 2-Tact, de training procesbegeleiding ontwikkeld . Op de volgende pagina is meer informatie en het inschrijvingsformulier te vinden: https://www.2-tact.nl/wat-we-doen/training-procesbegeleiding/

TOP