.

OK planners volgen intervisie

Het plannen van operaties in ziekenhuizen is geen eenvoudige klus. De OK (operatie kamer) planners staan vaak middenin een ingewikkeld krachtenveld. Diverse belangen moeten worden afgewogen, waarbij het uiteindelijk natuurlijk om het belang van de patiënt gaat. 2-Tact is gevraagd om middels intervisie het team van planners te leren en laten ervaren hoe zij gezamenlijk en individueel met de belangentegenstellingen om kunnen gaan.

De intervisie bijeenkomsten vinden plaats in het najaar van 2013

TOP