.

Regieorgaan-SIA kiest voor 2-Tact

Het Regieorgaan-SIA is in de laatste jaren fors gegroeid. Deze groei zal zich de komende jaren doorzetten: van ongeveer 15 medewerkers in 2016 naar ruim 50 in 2020. Dit heeft uiteraard consequenties voor de wijze waarop SIA georganiseerd is en voor de wijze hoe er wordt samengewerkt. Vanuit de sterke wens om, ook met meer medewerkers nog steeds resultaatgericht, eenduidig en overzichtelijk samen te werken, heeft het MT van SIA ervoor gekozen om Projectmatig Creëren te gaan implementeren. Via een aanbesteding is deze opdracht aan ons gegund. Onze kennis van Projectmatig Creëren aangevuld met de kennis en ervaring die wij met organisatie transformaties hebben en ons model voor transformatie maakt dat SIA, 2-Tact de meest geschikte partij vindt voor het begeleiden van deze implementatie.

Uiteraard zijn wij blij en vereerd met de keuze van SIA voor 2-Tact. We starten binnen kort de implementatie met het organiseren van een project startup (PSU) bijeenkomst, waarin we gezamenlijk gaan bepalen wat er moet gaan gebeuren, waarom dit moet gebeuren en hoe we dit voor elkaar gaan krijgen. Wordt vervolgd!

TOP