.

St Jansdal -Spoed Eisende Hulp- investeert in samenwerking

Het werken op een afdeling voor Spoed Eisende Hulp (SEH) is zwaar: 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 52 weken in het jaar staan de verpleegkundigen en artsen van de SEH klaar, voor mensen die acute zorg nodig hebben. Zij vangen deze mensen op, verlenen eerste hulp en doen onderzoeken. Tevens zorgen zij ervoor, dat deze patiënten op de juiste afdeling terecht komen voor verder onderzoek of vervolg behandeling. Uiteraard zijn er momenten van rust, als er weinig of geen patiënten zijn. Het onverwachte karakter van het werk maakt dat de medewerkers van de SEH altijd klaar staan om spoedgevallen op te vangen. Daardoor is er weinig tijd over om te investeren in samenwerking.
Periodiek investeren in samenwerking is noodzakelijk. Simpelweg door vragen te stellen als: Hoe gaat het? Weet iedereen wat hij moet doen? Wat kan beter in de samenwerking? En, ingewikkelder, door vragen te beantwoorden als: Waarin moeten we extra investeren omdat we daar goed in zijn? En, hoe kunnen we duurzaam effectief en efficiënt blijven samenwerken, ook met andere afdelingen?

De leiding van de SEH heeft aan 2-Tact gevraagd om het SEH-team te ondersteunen in het verder verbeteren van de samenwerking. De werkzaamheden bestaan uit: een cultuuranalyse, een regiegroep die de activiteiten voorbereidt en coördineert en verbeter-sessies met het SEH team. Uiteraard blijft de ‘winkel’ open. Het traject vindt plaats in het eerste kwartaal van 2016.

TOP