.

TU-Delft moderniseert campus!

Er is een relatie tussen de kwaliteit van huisvesting en de kwaliteit van onderzoek. Nano-onderzoek kan alleen maar worden uitgevoerd in gebouwen die -zo goed als- trillingvrij zijn.  De TU-Delft wil, ook in de toekomst, de internationale toppositie behouden. Om dit mogelijk te maken worden oude faculteitsgebouwen vervangen en/of vernieuwd.  Deze nieuwe, of vernieuwde gebouwen moeten hoogwaardig onderzoek blijvend mogelijk maken.

De afdeling Projecten staat voor het aannemen, voorbereiden, uitvoeren en opleveren van alle huisvestingprojecten voor de campus van de TU Delft. De werkdruk op deze afdeling is hoog, als gevolg van de vele nieuw en verbouw projecten. Het aantal mensen op deze afdeling is in korte tijd verdrievoudigd. Dit vraagt intensieve aandacht en investering op het gebied van samenwerking. Rolverdeling, wijze van werken, rapporteren en delegeren staan hoog op de agenda.  2-Tact adviseurs begeleiden de afdeling Projecten in het optimaliseren van de samenwerking. Het programma is gericht op zowel organisatie- als persoonlijke ontwikkeling.

TOP