.

Mark Boeijen | LVB Networks | Operationeel Directeur

“2-Tact begrijpt de grenzen van menselijke mogelijkheden en organisatorische wensen. Daaruit is een leergang ontstaan die tijdens de uitvoering al een succes is.”

TOP