2-tact Wat we doen

Duurzame, circulaire organisatieontwikkeling

Succesvolle organisaties van de toekomst werken op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze. Ze zijn innovatief zijn en doen dit door voortdurend kritisch hun eigen organisatie te beschouwen.  Duurzaam zijn betekent in onze optiek 2 dingen:

  • Noodzakelijke duurzame ’technologische’ innovaties doorvoeren (denk aan: productie-proces, logistiek en hergebruik van grondstoffen), en
  • Op een duurzame manier met elkaar omgaan, het juiste gedrag vertonen.

Waar deze 2 stromen verweven raken ontstaan waarlijk duurzame circulaire organisaties. Het proces daar naartoe noemen wij circulaire organisatieontwikkeling.

Met onze dienstverlening ondersteunen wij deze organisaties. We brengen een transformatie-cyclus op gang en houden die gaande. Hergebruiken en verrijken van kennis en ervaringen is een speerpunt in de aanpak. We helpen bij het organiseren van een besluitvormingsproces om tot een optimale besluiten te komen. Dit doen we door gebruik te maken van maximale diversiteit aan ervaringen, kennis, talenten en emoties. Waar diepgaande verandering plaats vindt worden oude patronen losgelaten. Dit kan leiden tot weerstand en soms conflicten.  Het aangaan en oplossen hiervan is een normaal onderdeel van het proces en draagt bij tot begrip, draagvlak en de beste oplossingen.

Zo ontstaat een succesvolle organisatie waar het goed en fijn is om te werken.  Medewerkers voelen zich er gerespecteerd en zetten het beste van zichzelf in. De organisatie van de toekomst leeft niet alleen in harmonie met de natuur, maar ook met haar medewerkers en directe omgeving.

In de rechter kolom op deze pagina staan onze diensten.  Onder aanpak vindt u informatie over de methodieken die wij hanteren.