2-tact Wat we doen

“Samenwerken makkelijker, Werken leuker en Organisaties creatiever en innovatiever maken”

In organisaties ervoor zorgen dat op plekken waar het even niet stroomt, de obstakels worden verwijderd en het weer gaat stromen. Concreet coachen we bijvoorbeeld medewerkers, helpen leiders in hun ontwikkeling tot transformatieve leiders en bemiddelen we bij conflicten.

Daarnaast helpen we organisaties om daadwerkelijk innovatiever te worden. Hoe? Door de inzet van door 2-Tact ontwikkelde methodieken als Living Labs , een werkvorm waarin ruimte is om te experimenteren, waar obstakels worden onderzocht en waar innovaties worden geboren. Hiermee helpen wij organisaties met het inrichten van veranderingsprocessen.

Vaak hebben we de rol van procesbegeleiders. In organisaties is meestal voldoende kennis en ervaring aanwezig om een volgende stap te zetten. Wij zorgen ervoor dat deze kennis daadwerkelijk wordt benut.

 

In de rechter kolom op deze pagina staan onze diensten.  Onder aanpak vindt u informatie over de methodieken die wij hanteren.