2-tact Individuele Coaching

“Daar waar je struikelt ligt je schat”

Coachingtrajecten bij 2-Tact leiden tot een concreet, energie gevend toekomstplan op het snijvlak van werk en privé. Mens en organisatie komen in een vruchtbaar evenwicht.

Individuele coaching begint vaak bij vragen als:

  • Help me meer te luisteren naar mijn gevoel en intuïtie;
  • De werkdruk is hoog, help me om de regie op mijn werk terugkrijgen;
  • Ik ben zo moe, mijn werk kost me steeds meer moeite;
  • Mijn beste medewerkers beginnen af te haken, hoe hou ik ze gemotiveerd?

“Mastering the true self” is een proces van onderzoeken, betekenis geven, internaliseren, accepteren en handelen.
Het traject start altijd met een uitgebreide intake waarbij de cliënt verkent wat de vraag (en de vraag achter de vraag) betekent. Daarmee stellen we vast of en zo ja wat we kunnen betekenen, welke adviseur het beste aansluit bij de cliënt en hoe het proces er op hoofdlijnen uit gaat zien. Daarna volgen meestal vijf gesprekken zelfonderzoek, een go-no go afweging over wat verder aan ondersteuning nodig is en een vervolgplan.
Individuele coaching is bij uitstek een maatwerkdienst. Vooraf geven we, op basis van jarenlange ervaring, heldere indicaties van verwachte doorlooptijden en kosten.