2-tact Leergang Transformatief Leiderschap

“Anderen bewegen, begint bij jezelf”

Succesvol mensen en organisatie in beweging brengen, begint bij persoonlijk, krachtig en bezield leiderschap en de vaardigheid om zelf te veranderen.

 

De Leergang Transformatief Leiderschap is bedoeld voor mensen die een volgende stap in de ontwikkeling van hun leiderschap willen zetten. Zij hebben de ambitie om bestaande patronen in hun organisatie te doorbreken.
Transformatief leiderschap is dé oplossing voor organisaties die duurzaam, concurrerend en innovatief willen zijn. Succesvolle veranderingen vragen om een aanpak die ruimte biedt aan nieuwe inzichten en op natuurlijke wijze een breed draagvlak creëert. Hierdoor wordt het beste in medewerkers naar boven gehaald. Onze methode heeft een cyclisch karakter. Resultaat is een adaptieve organisatie. Wij noemen deze aanpak de transformatiecyclus. Deze cyclus vraagt om een bijpassende vorm van leiderschap: transformatief leiderschap.
Kenmerken van Transformatief leiderschap zijn:

 • sturen op essentiële, vaak nauwelijks waarneembare signalen, waardoor kansen zichtbaar worden;
 • voortdurend aanpassingen doorvoeren die de organisatie ontvankelijk houdt voor ontwikkelingen;
 • beheersen van de balans tussen ‘het laten’ en ‘het doen’;
 • de moed hebben om minder te zeggen;
 • eigen belang ondergeschikt aan het bedrijfsbelang;
 • verantwoordelijkheid nemen voor mindere resultaten anderen de eer van succes gunnen;
 • gebruiken maken van kennis uit alle lagen van de organisatie;
 • creëren van een vruchtbare bodem  voor succesvolle innovaties;
 • verbinden van de buitenwereld met de binnenwereld;
 • ruimte en vertrouwen geven aan andersdenkenden.

In de leergang combineren we leren, met experimenteren en ervaren. Dit doen we op een bijzondere locatie in de Belgische Ardennen waar de deelnemers afstand kunnen nemen van de dagelijkse praktijk.

 

 

De leergang bestaat uit vier modules van respectievelijk:  vier, drie, drie en vier dagen.

Module 1      ‘transformatief leiderschap en jijzelf’

Resultaat van deze module is inzicht in het eigen handelen, het maken van keuzes (afscheid van ongewenste
zaken), het inzicht in het proces van transformatie en hoe daar leiding aan te geven. In deze module staan reflectie, de transformatiecyclus en de eigenschappen van een transformatieve leider centraal. Deze eigenschappen worden afgezet tegen de individuele stijl van persoonlijk leiderschap. Reflectie op de eigen casuïstiek en de wijze waarop in de groep wordt geacteerd en geleerd, biedt de deelnemer inzichten in het gedrag dat hij kan versterken en de patronen die hij kan veranderen. Deze inzichten helpen om de eigen stijlflexibiliteit te vergroten.

Module 2    ‘in beweging komen door stil te staan’

Resultaat van de module is dat de deelnemers in staat zijn om stilte en reflectief handelen toe te passen in
hun professionele praktijk. Dit leidt tot nieuwe inzichten en ideeën. In deze module gaat het om stilte en verbeelden. De module heeft het karakter van een retraite, waarbij deelnemers leren om contact te maken met hun onbewuste gedachten, processen en het innerlijke weten dat dagelijks wordt weggedrukt door hectiek, vooroordelen, onbewuste aannames en percepties. In deze module maken we gebruik van kunst, energetische oefeningen, meditatie en mindfullnesstechnieken. De deelnemers hebben dagelijks een coachingsgesprek met een begeleider.

Module 3     ‘experimenteren met nieuw gedrag’

Resultaat van deze module is een beproefde ervaring met concrete aangrijpingspunten voor toepassing in
de eigen praktijk. Zo ontstaan duurzame persoonlijk een organisatieontwikkeling.
Tijdens deze module leert de deelnemer zijn impulsen en intuïtie te gebruiken door te verkennen en te ervaren wat (geleerde) inzichten in de praktijk betekenen. Er wordt geëxperimenteerd en inzichten worden doorontwikkeld. Zoals een kind speelt en nieuwe vormen ontdekt, een ontdekkingsreiziger nieuwe gebieden ontsluit en een idealist tegen de stroom in nieuwe ideeën in de praktijk brengt – zo wordt tijdens deze module de eigen ontdekkingsreis doorleefd. We ontdekken en ontwikkelen wat verborgen zit.

Module 4     ‘de praktijk centraal’

Resultaat van deze module is dat elke deelnemer heeft geleerd en ervaren wat het van hem vraagt om een plan of voornemen in de praktijk te realiseren. Het leren, reflecteren, verbeelden en experimenteren moet leiden tot een succesvol resultaat in de praktijk. De vertaalslag van plannen en voornemens naar realisatie vraagt onder andere moed, doorzettingsvermogen, flexibiliteit, besluitvaardigheid en omgevingsbewustzijn (anticiperen op mogelijke weerstanden en conflicten). In deze laatste module staan deze onderwerpen, vanuit het perspectief van de  deelnemer, centraal. We halen in deze module letterlijk de praktijk naar binnen. Ter voorbereiding op deze module
observeren de deelnemers in tweetallen elkaar een dagdeel in de eigen praktijk. Elke deelnemer maakt en ontvangt een observatieverslag; dit is een reflectie op het handelen als transformatieve leider. Deze verslagen en de individuele leerverslagen zijn input om in deze module situaties te creëren waarin de deelnemers zowel individueel en als groep leren. Waar gewenst, nodigen we een spreker uit, doen we outdooroefeningen, zetten we games/simulaties in en laten we de groep specifieke opdrachten doen. Kortom, alles wat het real-time leren ondersteunt.

 

Elke module start op zondag avond en eindigt op woensdag of donderdag na de lunch.

De volgende leergang start in het najaar van 2021. De data waarop de vier modules worden gehouden zijn op dit moment nog niet bekend. In het voorjaar van 2021 zullen wij deze op de site plaatsten.

De kosten voor dit jaarprogramma, dat in totaal uit 38 dagdelen (dd.) bestaat, bedragen € 7.720,- exclusief reis- en verblijfskosten.

Elke deelnemer ontvangt tijdens de leergang

 • een Insights Discovery en
 • een Insights Deeper Discovery profiel,
 • de map die bij de leergang hoort en
 • begeleiding vanuit Wildtrails bij bepaalde oefeningen .

Het verblijf bestaat uit overnachtingen, ontbijt, lunch en diner, koffie, thee en frisdranken.

de pastorie

De leergang wordt in De Pastorie te Vecmont (Ardennen) van Wildtrails gehouden. Deze prachtige plek biedt de deelnemers en ons veel faciliteiten:  een goede leeromgeving weg van de dagelijkse hectiek,  outdoor faciliteiten en de mogelijkheid om op ‘unieke’ locaties aan de eigen ontwikkeling te werken.

Op een kleine 20 minuten rijden vanaf de Pastorie is het ‘Basecamp’ van Wildtrails gelegen. Op deze locatie brengen we,  door middel van specifieke outdoor oefeningen, de theorie in verbinding met de praktijk. Tevens biedt ‘Basecamp’ ons de mogelijkheid om in een andere omgeving de deelnemers te laten leren.

Zie de foto’s op deze pagina om een beeld van de Pastorie en Basecamp te krijgen.

De deelnemers beschikken over een eigen kamer, met badkamer.

                                                                                                                                                              

In de brochure ‘leergang Transformatief leiderschap’ is dit alles te te vinden.

Maatwerk en/of incompany?
Indien u deze leergang binnen uw eigen organisatie wilt laten uitvoeren, dan is dat uiteraard mogelijk. In overleg maken we de leergang op maat voor uw organisatie. 2-Tact heeft veel ervaring in het verzorgen van incompany- en maatwerktrainingen. Neem voor meer informatie contact met ons op.