2-tact Leer- intervisiegroepen

“Je kan een mens niets leren; je kan hem/haar alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf “(Galilei)

Vaak lopen mensen lang met vraagstukken rond die te ingewikkeld zijn om alleen, of die niet met behulp van directe collega’s kunnen worden opgelost. Onze 2-Tact leer- intervisiegroepen zijn bij uitsteek de plek om dit soort vraagstukken te bespreken en te ervaren.

Tijdens de bijeenkomsten onderzoeken we met de deelnemers, een gerichte vraag of probleem. We gebruiken hierbij ieders eigen ervaringen, maar reflecteren (en ervaren) ook wat er tijdens de bijeenkomsten gebeurt.  Als deelnemer oefen je met meerdere rollen, die worden afwisselend ingenomen. Denk bijvoorbeeld aan inbrenger van een vraag (cliënt), vragensteller, of begeleider. Door de persoonlijke ervaring, die zo wordt opgedaan ontstaat beter begrip. Dit leidt tot dieper inzicht in je eigen rol en de mogelijkheden die daarbij horen.

Leergroepen zijn zo voor alle deelnemers een waardevolle plek, om buiten de eigen organisatie te kunnen reflecteren op ongemakkelijke situaties, of gebeurtenissen.

De bijeenkomsten starten met de inbreng van een concrete situatieschets en een vraag, bijvoorbeeld:

  • hoe ga je als manager om met een medewerker die op fraude is betrapt;
  • Je bent projectleider en krijgt de verwachtingen van je opdrachtgever maar niet concreet, ze lijken steeds weer anders;
  • Je wordt als leidinggevende niet gesteund door jouw leidinggevende;
  • Je bent hulpverlener die een beslissing heeft geadviseerd die verkeerd heeft uitgepakt;
  • Je geeft leiding en hebt een probleem met een oudere medewerker, die eigenlijk jouw plek had gewild.

Doelgroep

Deelnemers aan 2-Tact leergroepen zijn werkzaam als leidinggevende, projectleider en adviseur, arts, trainer, procesbegeleider, beleidsmedewerker, opleider, docent, coach, bestuurder. Kortom, de professional die gericht invloed uitoefent door middel van interactie met één of meerdere personen.

Programma

Het programma voor een leergroep bestaat uit:

  • een individueel (telefonisch) intake gesprek;
  • een startbijeenkomst;
  • 5 leergroep bijeenkomsten van 1 dagdeel;
  • een verdiepingsbijeenkomst van 2 dagdelen.

Intake gesprek

Elke nieuwe leergroep start met een intake gesprek dat we met elke individuele deelnemers voeren. Doel van dit (maximaal 2 uur durende gesprek), is kennismaken en het verkennen van de leerdoelen en het bespreken van de plaats

Startbijeenkomst nieuwe groep

In een sessie van één dagdeel maken de deelnemers van de nieuwe leergroep kennis met elkaar, de werkwijze en de methodieken

Leergroep bijeenkomsten

Op regelmatige basis worden deze vijf leergroep bijeenkomsten  gehouden. De planning van deze bijeenkomsten wordt in onderling overleg bepaald.

Verdiepingsbijeenkomst

Het doel van deze bijeenkomst, van 2 dagdelen, is het verdiepen en oefenen met een bepaalde methode, of het uitdiepen van een bepaald onderwerp. Dit kunnen zijn energetisch werk, Jungiaanse psychologie, innovatie, improvisatie, transformatief leiderschap. In overleg met de groep wordt het programma voor deze dag bepaald.

Planning

De planning van de bijeenkomsten wordt in overleg met alle groepsleden opgesteld.
In de praktijk komt een leergroep elke 6 tot 8 weken bij elkaar.

Investering

De kosten voor het programma bedragen €. 1500,– pp, dit is inclusief materiaal en exclusief verblijfskosten (locatie wordt in overleg bepaald, bij deelnemers zelf of op een externe locatie) en excl BTW. Deze kosten dienen vooraf in zijn geheel te worden voldaan. Na aanmelding ontvangt u van ons een factuur. Deze kosten dienen na aanmelding te worden betaald. U ontvangt van ons hiervoor een factuur.

Overige Informatie en Aanmelding

Elke leergroep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers.
De leergroepen starten (bij voldoende aanmelding) in februari en september.

Meer informatie is te vinden in de bijlage op deze pagina. Uiteraard kun je ons ook bellen. Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op deze pagina.
Op deze sessies zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing; deze zijn te vinden op:
https://www.2-tact.nl/2-tact/voorwaarden/.