2-tact Ontwerpen en begeleiden van veranderingsprocessen

“Professionals en hun professionaliteit staan centraal”

De beste presterende organisaties handelen pragmatisch en zijn praktisch ingericht. Iedereen weet wat zijn of haar taak is en waarom. Medewerkers zijn van binnenuit gemotiveerd om mee te doen met het team. Zij weten dat hun organisatie staat voor wat zij zelf belangrijk vinden.

2-Tact helpt organisaties:

  • gemeenschappelijke uitgangspunten, waarden, innovatieve ideeën, commitment en support te vinden;
  • een gedeelde visie over de organisatie en gedeelde intenties over persoonlijk en collectief handelen te formuleren;
  • Toekomstscenario’s over gedeelde idealen;
  • Vastgestelde identiteit door gedeelde waarden en normen;
  • Actieplannen met “quick wins” en lange termijn scenario’s op te stellen.

 

Het eindresultaat van concrete en praktische begeleiding en inspiratie zijn organisaties die écht functioneren als de optelsom van individuele kwaliteiten en ambities.

Onze uitgangspunten voor werken zijn Leren, Doen en Capaciteiten. We leren van verleden en heden, condities voor succes en denken in ontwikkelingsprocessen van mensen in relatie tot technologische ontwikkelingen en de vormgeving van de organisatie. Om te doen vragen we ons af wat de verantwoordelijkheden zijn van de “transformatief leider” in deze nieuwe wijze van veranderen? Bij capaciteiten maken we onderscheid tussen kennis van inhoudelijke expertises en proces expertises.

Voor directieteams –als eigenaar van het veranderproces organiseren wij om de “common ground” te verkennen en plannen te formuleren. Als uitdagingen worden bekeken vanuit verschillende expertise gebieden, blijkt dat meerdere gebeurtenissen met elkaar samenhangen. Daar worden keuzes gemaakt voor onderwerpen die elkaar versterken. Resultaat: een gedeelde visie over de organisatie en gedeelde intenties over persoonlijk en collectief handelen. In groepssessies brengen we niveaus en disciplines rond een problematiek samen om oplossingen bedenken. De inspanningen die hier worden verricht geven een enorme boost aan ontwikkelenergie op de werkvloer. Deze werkbijeenkomsten leveren op:

  • Leerervaringen uit het verleden;
  • Verkenning van het heden;
  • Toekomst scenario’s over gedeelde idealen;
  • Vastgestelde identiteit door gedeelde waarden en normen;
  • Actieplannen op korte termijn met “quick wins” tot en met lange termijn scenario’s waar nader onderzoek voor nodig is. Bij deze actieplannen hoort ook een inspanningsinschatting.

 

Implementatie maken we mogelijk vanuit actiegroepen waar ambities, maar ook verwarring en frustraties samenkomen: een dynamiek die –mits goed begeleid- de kiem vormen van nieuw ondernemerschap. 2-Tact kan hierin optreden als interne procesbegeleiders en –vaker- als extern adviseur. We ontginnen verborgen kennis en talent in organisaties zodat dit kan worden ingezet voor het gemeenschappelijke doel. We doorbreken oude patronen waarin competitie, vluchtgedrag, klagen, blameren of afwachten gemeengoed zijn.

Onze dienstverlening op het gebied van verandermanagement is bij uitstek een maatwerkzaak. We gaan trajecten altijd in op basis van een helder plan van aanpak met voor de opdrachtgever een even heldere planning in tijd en kostenindicatie.