2-tact Ontwerpen en begeleiden van circulaire organisatieontwikkeling

“Professionals en hun professionaliteit staan centraal”

Organisatieontwikkeling vraagt om continue aandacht voor trends en innovatie-mogelijkheden. Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals ‘The green deal’ of de afvalproblematiek, hebben stevige impact op organisaties. Stilstaan is geen optie meer!

Circulaire Organisatieontwikkeling is het antwoord op de vraag hoe je naast het produceren van producten of leveren van diensten ook innovatief kunt zijn.

Circulaire Organisatieontwikkeling kenmerkt zich door:

  • Hergebruik van ervaringen en kennis van de medewerkers in de organisatie;
  • Aanboren en inzetten van het commitment van de medewerkers;
  • Zetten van kleine stapjes;
  • Leren door ervaren, evalueren en inspireren;
  • Transparante besluitvorming en een open expliciete communicatiestijl;
  • Verantwoordelijkheden op de juiste plek leggen, delegeren;
  • Transformatief leiderschap door de hele organisatie heen;
  • Teams waarin mensen elkaar motiveren, aanspreken en steunen.
  • Medewerkers die betrokken zijn, verantwoordelijkheid nemen en zeggen waar het op staat.

Aan de hand van deze kenmerken is het volgende circulaire proces ontstaan:

Tijdens dit continue doorlopende proces wordt gereflecteerd op actuele gebeurtenissen. Er worden verbeteringen of nieuwe werkwijzen bedacht, uitgewerkt in geïmplementeerd. Na een analyse en evaluatie van de nieuwe situatie ontstaan weer nieuwe inzichten over hoe het weer beter en anders kan. Deze ideeën worden uitgewerkt en in de praktijk gebracht …… etc.

Door deze werkwijze is ontwikkelen niet voorbehouden aan changemanagers of projectleiders maar een onderdeel van ieders takenpakket geworden. Denken in termen van ontwikkelen of verbeteren is onderdeel van de cultuur en heeft ieders aandacht.

 

Naast de 8 processtappen bestaat de Transformatiecyclus uit 3 niveaus:

Individu – Team – Organisatie

De relatie tussen de 3 niveaus verdient voortdurend aandacht. Teams ontwikkelen zich als de individuen in een team zich ontwikkelen. Organisaties ontwikkelen zich als teams of afdelingen beter gaan presteren. Dus als de individuele medewerkers in een organisatie zich ontwikkelen, groeit en ontwikkelt de organisatie mogelijk ook. De dynamiek heeft echter op ieder niveau een ander karakter. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een individu zich uitstekend ontwikkelt in een slecht functionerende organisatie of andersom. Managen van verbindingen tussen die niveaus is een sleutel van succesvolle transformatie.

De 2-Tact-transformatiecyclus zoals beschreven in onze praktijkgids Procesbegeleiding: