2-tact Training Procesbegeleiding

 “belangen ontrafelen en richting geven”

Samenwerken is noodzakelijker dan het ooit is geweest, helaas ook ingewikkelder dan ooit. Reden: mensen weten meer, belangentegenstellingen zijn groter en scherper geworden (ga ik nu voor mijn afdelingsbelang of voor het algemene belang?). Discussies worden daardoor ingewikkelder. Organisaties zetten dan ook steeds vaker procesbegeleiders in. Maar wat is en wat doet een procesbegeleider? Hij/zij zit voor; bewaakt en stuurt de discussie, zorgt ervoor dat iedereen aan bod komt, voorkomt dat het gesprek vast komt te zitten etc. Het is een belangrijke rol, waarvoor stevige eisen aan de procesbegeleider worden gesteld. Het belangrijkste instrument voor een procesbegeleider is hij/zij namelijk zelf! Grondige zelfkennis stelt iemand in staat om deze rol goed te kunnen vervullen. Een procesbegeleider moet waardenvrije vragen kunnen stellen aan mensen in een groep, over hun motieven en overtuigingen. Niets is moeilijker dat waardenvrij luisteren en mensen respectvol te bevragen. Daarom en omdat wij procesbegeleiding een prachtig vak vinden, bieden we al vele jaren een training Procesbegeleiding aan.

Doelgroep

De doelgroep voor deze training zijn mensen die in organisaties processen opzetten en/of begeleiden, zoals een projectleider, leidinggevende en uiteraard facilitator of procesbegeleider.

Om te onderzoeken of uw eigen organisatie procesbegeleiding kan gebruiken hebben we een enquete met simpele vragen opgesteld. Hiermee kunt u toetsen of procesbegeleiding zinvol is- en krijgt u meer inzicht in wat procesbegeleiding kan betekenen voor uw organisatie. Bij de downloads op deze pagina kunt u de enquete downloaden, uitprinten en invullen.

 

Programma

Het programma bestaat uit een intake gesprek en twee modules van 2 dagen.
Het intakegesprek vindt in principe telefonisch plaats.

Modules

De eerste module van deze opleiding staat in het teken van onderzoek en reflectie: wat is procesbegeleiding? Wat is mijn eigen stijl? Hoe krijg ik een goede en duidelijke opdracht?

De tweede module staat vooral in het teken van doen: herkennen van weerstanden en oefenen met je eigen weerstand; welke methoden, of instrumenten kan ik toepassen? En welk programma past het beste bij welke vraag?

Planning

Wij hebben voor het voor- en najaar van 2022 de onderstaande trainingen gepland. Uiteraard blijft doorgaan van de training afhankelijk van de Corona situatie.

Voorjaar

  • Module 1 op 19 en 20 mei
  • Module 2 op 15 en 16 juni

Najaar

  • Module 1 op 27 en 28 september
  • Module 2 op 11 en 12 oktober

 

De tijden van de trainingsdagen zijn:

  • 10.00 uur tot 20.00 uur op dag één
  • 9.00 uur tot 16.30 uur op dag twee.

Investering

De kosten voor de training bedragen € 1900,- per deelnemer, plus € 210,- voor materiaal (werkboek en Insights Discovery profiel) en € 275,- voor verblijfskosten (lunch, snack, koffie en thee, hotel ontbijt en diner) per module (€ 550,- in totaal). Alle bedragen zijn excl. 21% BTW.

Deze kosten dienen na aanmelding te worden betaald. U ontvangt van ons hiervoor een factuur.

Overige Informatie en Aanmelding

Het aantal deelnemers is minimaal 6 en maximaal 12
De trainingsmodules worden in principe bij de Boerenstee in Woudenberg gehouden.  Dit is een unieke locatie met een eigen kenmerkende sfeer: Gastvrijheid, rust (geen andere groepen) en ruimte. Met de keuze voor deze locatie ervaren deelnemers de invloed van een omgeving op hun leerproces.

Het adres van de Boerenstee is: de Steeg 6-7, 3931 PM, Woudenberg

De overnachting vindt hier ook plaats.

Voor meer informatie kun je ons bellen (Nanning Thijs 0624 667 921; Hans 0651 063 588). Aanmelden kan via een email naar info@2-tact.nl of het contactformulier op de contact pagina.  Na aanmelding ontvang je een factuur, deze dient voor aanvang van de training te zijn betaald.

Op deze training zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing; deze zijn te vinden op: https://www.2-tact.nl/2-tact/voorwaarden/.

Na de training is er de mogelijkheid om in een leergroep de kunst van procesbegeleiding verder te professionaliseren. Elke deelnemer kan zich hier individueel voor opgeven.

Alle deelnemers ontvangen een Insights Discovery profiel. Indien je al in het bezit bent van een Insights Discovery profiel kun je deze meenemen en ontvang je een korting van € 185,- op de materiaal kosten.

In de bijlage is alle informatie over deze training te vinden.