2-tact Workshop Insights Deeper Discovery

“Elke vooruitgang, elke prestatie van de mensheid is verbonden geweest met een vooruitgang in zelfinzicht” (Jung)

 

Persoonlijke ontwikkeling maakt organisatie ontwikkeling mogelijk. Als medewerkers een stap vooruit in hun persoonlijke ontwikkeling zetten hebben organisaties hier vaak direct profijt van: medewerkers gaan hun verantwoordelijkheid nemen, vernieuwingen doorvoeren, of gaan simpelweg doorvragen.
Daarom zijn wij altijd op zoek naar inzichten of instrumenten die helpen om organisaties langs de weg van persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers, stappen vooruit te laten zetten.
Insights Deeper Discovery is zo’n instrument.

Deeper Discovery bouwt voort op het eenvoudige en toegankelijke kleurenmodel
van Discovery en biedt een diepzinnige en verhelderende ervaring die stof tot nadenken geeft. Net als bij Discovery vullen deelnemers een korte online vragenlijst in. De antwoorden resulteren onder meer in een persoonlijk profiel. Hierin wordt gekeken naar waar iemand op hoopt en bang voor is en welke “voetafdruk” iemand wilt achterlaten.
In plaats van kleuren werkt Deeper Discovery met Archetypen. Hierdoor ontstaat een genuanceerder profiel, dat een diepgaander zelfinzicht biedt en daarmee de aanpak om een aantal zaken zowel privé als zakelijk wezenlijk te veranderen.

2-Tact werkt al 10 jaar met de Insights methodiek. Sinds enkele jaren zijn wij ook geaccrediteerd in Deeper Discovery.

Doelgroep

Personen die al in het bezit zijn van een Insights Discovery profiel en een volgende stap willen zetten in hun persoonlijke ontwikkeling.

Programma

Na aanmelding hebben we met elke deelnemer een telefonisch intake gesprek. Doel van dit gesprek is het verkennen van de motivatie en de persoonlijke wensen.

De workshop bestaat uit twee afzonderlijke dagen van twee dagdelen. Tussen deze dagen ligt een periode van twee weken die de deelnemers gebruiken om de inzichten te verwerken die het profiel hun biedt.

Workshop dag 1

Doel van deze dag (2 dagdelen) is het eigen maken van de Deeper Discovery methodiek en het lezen en begrijpen van het eigen profiel. Aan het einde van deze dag krijgen de deelnemers een aantal huiswerkopdrachten mee, die ter voorbereiding op de tweede dag dienen te worden gemaakt.

Workshop dag 2

Op deze dag staat de vertaling naar de praktijk en daarmee het bepalen van een eigen actieplan centraal. Doormiddel van het uitwisseling van ervaringen en het geven van feed back wordt tijdens deze dag meer betekenis gegeven aan het Deeper Discovery profiel.

Planning

De Deeper Discovery workshop wordt op de volgende data gegeven

Workshop 1: vr 18 september en vr 2 oktober

Workshop 2: do 1 oktober en do 15 oktober

Workshop 3: di 27 oktober en di 10 november

Workshop 4: do 19 november en do 3 december

Workshop 5: di 15 december en di 5 januari

Workshop 6: do 21 januari en do 4 februari

Workshop 7: vr 29 januari en vr 12 februari

De workshop start elke dag om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur.

Investering

De kosten voor deze workshop bedragen € 990,- per deelnemer (incl. koffie thee en lunch) , plus € 165,- voor het materiaal (werkboek en Insights Deeper Discovery profiel) . Alle bedragen zijn excl. 21% BTW.
Deze kosten dienen na aanmelding te worden betaald. U ontvangt hiertoe van ons een factuur.

Informatie en Aanmelding

Het aantal deelnemers voor elke workshop bedraagt minimaal 4 en maximaal 8.
We werken in kleine groepen waar veel ruimte is voor ieders persoonlijke inbreng.

De workshop wordt gehouden op het kantoor van 2-Tact.

Meer informatie over Deeper Discovery vindt u in de factsheet (zie downloads). Meer informatie over de workshop vindt u in de bijlage.  Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op deze pagina. Door middel van het invoeren van de eerste datum van de tweedaagse workshop bepaalt u aan welke workshop u wilt meedoen.

Na aanmelding ontvangt u een factuur, deze dient 2 weken voor de workshop te zijn betaald. Na aanmelding versturen wij een link naar de website waar de vragenlijst voor het Deeper Discovery profiel kan worden ingevuld. Deze vragenlijst dient uiterlijk 4 werkdagen voor de start van de workshop te zijn ingevuld .
Op deze training zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing; deze zijn te vinden op: https://www.2-tact.nl/2-tact/voorwaarden/ .